Daily Archives: March 6, 2013

Usvojene recenzije Stručnog savjeta

Logo HRVZagreb, 6. ožujka 2013. – Izradu koncepcije od samog je početka pratio stručni savjet programa sastavljen od najvećih hrvatskih stručnjaka s područja ekologije, urbanizma, hidrotehnike, hidraulike te energetike. Savjet je usvojio zajedničku te 14 pojedinačnih recenzija. Članovi stručnog savjeta koji su radili na koncepciji su: prof.dr.sc.Ranko Žugaj, prof.dr.sc.Darko Mayer, prof.dr.sc.Vinko Jović, prof.dr.sc.Boris Beraković, prof.dr.sc.Antun Savitz-Nossan, prof.dr.sc.Slavko Krajcar, prof.dr.sc.Ivan Martinić, prof.dr.sc.Hildegard Auf-Franić, akademik Branko Kincl, dr.sc. Sandra Tucak Zorić, Zvonimir Sever, dr.sc.Niko Malbaša, Zdravko Jurčec i Tea Horvat.

Zadaća stručnog savjeta je verifikacija i usmjeravanje projektantskih rješenja kako bi ona bila na najvišoj stručnoj i znanstvenoj razini. Dio članova se uključio na poziv voditelja programa, dok su dio delegirale stručne udruge. U zajedničkoj recenziji članovi Stručnog savjeta istaknuli su da je materijal „„ jedan od najvrednijih i najboljih elaborata istraživačkog tipa vezanih za uređenje prostora u posljednje vrijeme“.Podržan je razvoj programa te način na koji se on prati.

Stručni savjet će nastaviti s radom i u daljnjim fazama programa, a sastav će se mijenjati ovisno o potrebnim ekspertizama.