Predstavljanje programa Zagreb na Savi u Velikoj Gorici

Velika Gorica, 5. srpnja 2018. – U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Grada Velike Gorice te tvrtke Program Sava d.o.o., u prostorima Pučkog otvorenog učilišta održan je okrugli stol na temu „Velika Gorica – jedan od generatora razvoja metropolskog područja grada Zagreba“. Kao najava otvorenja zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, okrugli je stol obradio najvažnije razvojne teme grada Velike Gorice poput projekata Airport city i Zagreba na Savi sa ciljem identifikacije sinergijskih efekata između planova. Okupljene su uvodno pozdravili gradonačelnik Grada Velike Gorice, Dražen Barišić te potpredsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt, dok je cjelokupni skup moderirao akademik Branko Kincl.

Okrugli je stol prvim izlaganjem otvorila privremena pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Davorka Križaj, dipl.ing.arh. Kroz svoje je izlaganje prisutne podsjetila na važeće elemente prisutne u planovima svih razina na području Grada Velike Gorice.

Rezultate studije izvodivosti s osvrtom na stratešku studiju utjecaja na okoliš predstavila je mr.sc.Ivana Ivanković, dipl.ing. Tijekom svojeg izlaganja naglasila je dokazanu ekonomsku isplativost realizacije programa Zagreb na Savi, ali i nužnost intervencije zbog pada razina podzemnih voda.

Analize razine podzemnih voda te njihova vrednovanja napravljene u sklopu studijske dokumentacije predstavio je prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Naveo je tri metodologije razvijene sa ciljem ekonomskog vrednovanja vode kao strateškog resursa te upozorio na negativne trendove koji su prisutni u zagrebačkom i samoborskom vodonosniku.

Posljednje izlaganje bilo je ono akademika Branka Kincla koji je predloženi sustav ocijenio kao izvrstan. U svojem je izlaganju naveo utjecaje i moguće sinergije programa sa širim područjem, od kojih izdvaja mogućnost sinergije programa s planiranim projektima u sferi prometa. Posebno zadovoljstvo je izrazio po pitanju evolucije samog projektnog rješenja koje je pokazalo da je razvoj transparentan i uključiv.

Na kraju su svi sudionici pozvali okupljene na sudjelovanje u javnoj raspravi o predloženom programu koja se očekuje u listopadu.

Priznanje američkog sveučilišta Virginia Tech tvrtki Program Sava d.o.o.

Zagreb, 4. srpnja 2018. – Nakon višegodišnje uspješne suradnje, Fakultet za prirodne resurse i okoliš američkog sveučilišta Virginia Tech tvrtki Program Sava d.o.o. dodijelio je priznanje za doprinos programu globalnog vodstva u održivosti za koji se dio nastave održava u Republici Hrvatskoj. Priznanje su tvrtki uručili prof.dr.sc. Anamaria Bukvić te direktor programa globalnog vodstva u održivosti prof.dr.sc. Michael J. Mortimer. Suradnja dvaju organizacija uspostavljena je posredstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a temelji se na razmjeni iskustava o najboljim primjerima održivosti iz prakse te interaktivnim radionicama na kojima studenti analiziraju model upravljanja Programom zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatijem kao Zagreb na Savi.

Desetak studenata diplomskog studija i ovom se prilikom upoznalo sa strukturom vođenja programa Zagreb na Savi te načinima participacije dionika pri donošenju odluka tijekom razvoja nakon čega je održana radionica sa stručnjacima tvrtke Program Sava d.o.o.

Sveučilište Virginia Tech osnovano je 1872., a nalazi se među 5% najboljih sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama te je najbolje rangirano sveučilište iz države Virginije. Fakultet za prirodne resurse i okoliš djeluje kao sastavnica sveučilišta Virginia Tech kroz svoja četiri odjela na kojima trenutno studira više od tisuću studenata.

Rezultati studije izvedivosti predstavljeni na VIII. Danima zagrebačke arhitekture

Zagreb, 8. lipanj – Na konferenciji “Konfrontacije Privatno Javno – Fenomen Radničke ceste” koja se održala u sklopu VIII. Dana zagrebačke arhitekture u prostorima Društva arhitekata Zagreb od 7. do 9. lipnja, još je jednom predstavljena studija izvedivosti Programa, ovaj put s naglaskom na urbanizam.
Višenamjenski aspekt cjelokupnog Programa predstavila je mr. sc. Ivana Ivanković, dipl. ing. iz društva Program Sava. Osim analiza napravljenih za studiju izvedivosti, mr. sc. Ivanković spomenula je i analize napravljene za studiju utjecaja na okoliš Programa.
Cijelo izlaganje imalo je naglasak na urbanizmu, a sve je to nastavak suradnje društva Program Sava d.o.o. i DAZ-a, organizacije koja od samog početka sudjeluje u razvoju programa Zagreb na Savi. Predstavnici urbanističkih udruženja u razvoju sudjeluju kroz stručni savjet programa, a prethodno je u suradnji s DAZ-om organizirana i studentska radionica kroz koju su multidisciplinarni studentski timovi dali prijedloge uređenja prostora u Zagrebu.

Napomenimo još jednom kako je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska je u tijeku, a javna rasprava se očekuje tijekom jeseni. Izrada strateške studija utjecaja na okoliš, idejnog rješenja te studije izvedivosti sufinancirana je iz fondova Europske unije s 1,5 milijuna eura.

 

Okrugli stol Zagreb na Savi – Analize u okviru studije izvedivosti

Zagreb, 5. lipnja 2018. – U dvorani knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u utorak je održan okrugli stol na temu Zagreb na Savi – Analize u okviru studije izvedivosti. Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku te Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRE organizirali su navedeno događanje kako bi se šira stručna javnost upoznala s rezultatima studija izrađenih tijekom razvoja ovog višenamjenskog Programa. Uvodno izlaganje održao je glavni tajnik hrvatskog ogranka CIGRE-a, dr.sc. Božidar Filipović-Grčić, a cjelokupno događanje moderirao je dr.sc. Goran Slipac, savjetnik Uprave Hrvatske elektroprivrede.

Predstavljanje Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatijeg kao Zagreb na Savi, održano je kroz dva tematska predavanja. Mr.sc.Ivana Ivanković, dipl.ing. iz društva Program Sava d.o.o. predstavila je višenamjenski aspekt cjelokupnoga Programa, analize koje su napravljene za studiju izvedivosti te stratešku studiju utjecaja na okoliš Programa. „Dugoročne projekcije cijena električne energije pokazuju porast što znači da će u većoj mjeri pokrivati troškove novih proizvodnih kapaciteta. U studiji je analizirano nekoliko referentnih scenarija te dugoročne projekcije Hrvatske elektroprivrede. Ukupna ekonomska korist od proizvodnje električne energije, svedeno na današnju vrijednost jest 416 milijuna eura, dok se ekonomska korist od izbjegnutih emisija CO2 procjenjuje na 55 milijuna eura.“

Prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko-naftno-geološkog fakulteta predstavio je ekonomsku analizu vrednovanja strateških rezervi pitke vode. „Razvijene su tri metodologije ekonomskog vrednovanja podzemnih voda kao strateškog resursa od kojih je jedna iskorištena u studiji izvedivosti. Izgradnja sustava predviđenog programom Zagreb na Savi neupitno rješava negativne trendove podzemnih voda i dugoročno osigurava vodoopskrbu Zagreba i okolice. Ukupna ekonomska korist stabilizacije razine pozemnih voda i očuvanja strateškog resursa Republike Hrvatske koja se postiže realizacijom programa veća je od 800 milijuna eura.“

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska je u tijeku, a javna rasprava se očekuje tijekom jeseni. Izrada strateške studija utjecaja na okoliš, idejnog rješenja te studije izvedivosti sufinancirana je iz fondova Europske unije s 1,5 milijuna eura.

Međunarodni dan rijeke Save

Zagreb, 1.lipnja – Međunarodni dan rijeke Save, u organizaciji udruge SLAP, i ove je godine obilježen prigodnim Programom u kojem su sudjelovale brojne institucije i građani. Na samoj obali rijeke Save bilo je moguće vidjeti demonstracije Hrvatske vojske, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Hrvatskog akademskog veslačkog kluba Mladost te Kanu kluba Končar. Okupljene su pozdravili predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Savske komisije, a prezentacije planiranih i projekata u realizaciji održale su Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o. te Sanja Jerković, pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba.

Svake godine 1. lipnja u četiri države u slivu rijeke Save – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, obilježava se Dan rijeke Save u cilju promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Projekt "Aktivnosti na Savi" - "Sava se vraća Zagrebu, a Zagrepčani Savi"

Zagreb, 25. travnja – Kraj tramvajskog okretišta Savski most počeli su radovi čišćenja i održavanja površina u inundacijskom pojasu rijeke Save. Radove izvode Hrvatske vode i Vodoprivreda Zagreb kako bi Grad Zagreb uređene obale Save u dužini od sedam kilometara s obje strane rijeke mogao uzeti u zakup te provesti projekt „Aktivnosti na Savi“.

Zagrebačke obale Save bile su zanemarene više od pola stoljeća i krajnje je vrijeme da im udahnemo novi život. Građevinski strojevi upravo skidaju sloj zemlje s popločene obale Save. Upravo nam to otkriva smjer u kojem trebamo ići – na temelju zagrebačke prošlosti oblikovati njegovu sadašnjost s vizijom budućnosti, kazao je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

S ciljem vraćanja građana na Savu i urbanog oživljavanja zagrebačkih obala rijeke Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kreće u implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja Europan 13 s temom Prilagodljivi grad. Rješenje je to koje potpisuju Carlos Zarco, Sara Palomar i Jose Luis Hidalgo iz Španjolske i Zuhal Kol iz Turske.

Na pet će lokacija s obje obale Save biti smješteni privremeni montažni objekti među kojima su sustav za prikazivanje filmova, višenamjenski paviljoni, sunčališta i bazeni. Pri oblikovanju takvog urbanog krajolika grada poštujemo zeleni pojas inundacije, ali se brinemo i o suvremenim potrebama građana. Međusobno umreženi javni prostori stavljaju se u funkciju višenamjenskog korištenja različitih društvenih skupina. Uređene prostore uz Savu građani će moći koristiti već ovo ljeto, najavila je Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te izrazila nadu da ovaj projekt bude prvi korak prema projektu „Zagreb na Savi“.

Zvonko Marenić, direktor vodnogospodarskog odjela za gornju Savu u Hrvatskim vodama, kazao je kako pripremni radovi u inundacijskom pojasu Save odlično napreduju te da će na vrijeme sve biti spremno za iduću fazu projekta Aktivnosti na Savi.

Novouređene lokacije građanima će nuditi sportsko-rekreacijske, kulturno-zabavne i ugostiteljske sadržaje.

(zagreb.hr)

Energetika pomaže očuvanju strateškog resursa Republike Hrvatske

Foto: H20summit

Rovinj, 18. do 21.travnja – Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović te predsjedanjem direktora Instituta Hrvoje Požar dr.sc. Gorana Granića, od 18. do 21. travnja u Rovinju je održan 1. međunarodni kongres o vodama, H2O Summit. Događanje je okupilo više od 200 predstavnika institucija i tvrtki s područja vodnoga gospodarstva, s ciljem podizanja svijesti o potrebi održivog gospodarenja tim značajnim resursom čija će važnost u budućnosti značajno rasti. Upravo zbog toga, kao primjer programa čija je glavna korist očuvanje strateških rezervi pitke vode predstavljen je Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi.

Predstavljanje programa Zagreb na Savi održano je kroz tri tematska predavanja. Mr.sc.Ivana Ivanković, dipl.ing. iz društva Program Sava d.o.o. predstavila je višenamjenski aspekt cjelokupnoga Programa te analize koje su napravljene za studiju izvodivosti te stratešku studiju utjecaja na okoliš Programa. „Kao glavna korist realizacije Programa prepoznato je očuvanje strateških rezervi pitke vode, što bi se postiglo izgradnjom brana na rijeci Savi. Pitka voda čini gotovo 30% ekonomskih koristi realizacije, odnosno njezina je vrijednost viša od 800 milijuna eura.“

Prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko-naftno-geološkog fakulteta predstavio je ekonomsku analizu vrednovanja strateških rezervi pitke vode. „Razvijene su tri metodologije ekonomskog vrednovanja podzemnih voda kao strateškog resursa od kojih je jedna iskorištena u studiji izvodivosti. Izgradnja sustava predviđenog programom Zagreb na Savi neupitno rješava negativne trendove podzemnih voda i dugoročno osigurava vodoopskrbu Zagreba i okolice.“

O energetici koja pruža održivost cijelom Programu, govorio je prof.dr.sc. Slavko Krajcar, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. „Sve projekcije pokazuju da će cijena električne energije u budućnosti značajno rasti. Na rijeci Savi intervencija je svakako nužna te bi bilo poprilično nerazumno ne iskoristiti energetski potencijal kad već moramo usporiti rijeku zbog stabilizacije razina podzemnih voda. Energetika programu Zagreb na Savi daje održivost jer sustavu stabilizacije podzemnih voda daje financijski povrat te na taj način rješava troškove održavanja.“ zaključio je Krajcar svoje izlaganje.

Nakon izlaganja, o statusu razvoja programa Zagreb na Savi okupljene je izvijestila direktorica društva Program Sava d.o.o., Irena Ratković Malbaša. Navela je da su studije dostavljene svim dionicima te da se uskoro očekuje nastavak strateške procjene utjecaja na okoliš i definiranje daljnjeg razvoja Programa.

Održana završna radionica s IPF3 konzorcijem

 

Zagreb, 10.travnja – U dvorani Hrvatske komore inženjera građevine održana je radionica na kojoj su predstavnici IPF3 konzorcija, u sastavu MottMacdonald-WYG-Atkins, predstavili završnu verziju studije izvodivosti te strateške studije utjecaja na okoliš dionicima Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatijem kao Zagreb na Savi. Kroz konzorcij je na studijama radilo više od 30 domaćih i međunarodnih stručnjaka s različitih područja, a ukupna vrijednost posla procijenjena je na 2 milijuna eura, od čega su Europska komisija i EBRD sufinancirali 1,5 milijuna. Na radionici su sudionici imali priliku iz prve ruke čuti rezultate studija, a na događanju se okupilo više od 40 predstavnika institucija koje su bile uključene u razvoj programa u ovoj fazi.

Radionicu su otvorili Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o. koje prema Zaključku Vlade RH vodi razvoj Programa te Arthur Schankler, zamjenik voditelja IPF3 konzorcija.

Nacrt prijedloga Programa koji je zajedno sa studijom izvodivosti te strateškom studijom utjecaja na okoliš poslan Vladi Republike Hrvatske, predstavila je mr.sc. Ivana Ivanković, iz društva Program Sava d.o.o. „Svi su se dionici složili da je današnje stanje rijeke Save neodrživo. Tijekom razvoja Programa trudili smo se uklopiti što više interesa dionika i javnosti kako bi on predstavljao zajedničku platformu za daljnje djelovanje. Sam tekst nacrta prijedloga ne zatvara vrata daljnjem usklađivanju s prijedlozima dionika i stručne javnosti. Međutim, on predstavlja smjer u kojem će se Program dalje razvijati.“ zaključila je Ivanković.

Studiju izvodivosti predstavila je Valeria Valeri iz IPF3 konzorcija. Naglasila je kompleksnost posla te samog pristupa višenamjenskim programima. „Studija je pokazala ekonomsku isplativost cjelokupnog Programa, a kao glavna korist realizacije identificiran je pozitivan utjecaj na podzemne vode te dugoročna stabilizacija vodoopskrbe koja donosi ekonomsku korist od više od 800 milijuna eura. Proizvodnja električne energije je jedini element cijeloga sustava koji će imati financijski povrat te je zato nužno cijeli Program promatrati višenamjenski, a ne sektorski. Upravo će to biti važno tijekom detaljnog financijskog modeliranja sustava.“

Prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko geološko naftnog fakulteta, konzultant IPF3 konzorcija, opisao je pozitivan utjecaj Programa na razine podzemnih voda koje predstavljaju strateški resurs Republike Hrvatske. „Primjetan je trend pada razine podzemnih voda na području Programa u posljednjih 40 godina. Prag koji je HEP napravio kod termoelektrane na Savici podigao je razinu podzemnih voda na nekim vodocrpilištima što je bio izravan pozitivan utjecaj na stanje vodoopskrbe grada Zagreba. Međutim, to je jedini objekt te vrste na rijeci Savi i stabilizacija podzemnih voda nije mu primarna namjena. Ako se nešto ne poduzme, negativan trend će se nastaviti i ugroziti strateške rezerve pitke vode na ovom području. Zagreb na Savi svakako predstavlja rješenje toga problema.“ naglasio je Posavec.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš predstavio je dr.sc. Stjepan Dekanić iz IPF3 konzorcija. Uvodno je naglasio kako je ovo netipična strateška studija utjecaja na okoliš kroz koju se vidi kako se Program razvijao i uvažavao zahtjeve koji su se postavljali. Rekao je kako strateška procjena utjecaja na okoliš ima usmjeravajući karakter te da će se za svaki od objekata Programa raditi zasebne procjene utjecaja.

Na radionici su sudjelovali predstavnici brojnih dionika, poput Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih voda, Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Europske banke za obnovu i razvoj. Također, sudjelovali su predstavnici tvrtki uključenih u dotadašnji razvoj poput MottMacdonalda, WYG-a, Instituta za elektroprivredu, VPB-a, Elektroprojekta te predstavnici Stručnog savjeta iz nevladinih organizacija poput Društva arhitekata Zagreba, Udruge hrvatskih urbanista, Društva građevinskih inženjera Zagreb te udruge SLAP.

Obilježavamo Svjetski dan voda

Zagreb, 22. ožujak – Prve važne rasprave o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiro-u, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

Ove godine, tema Svjetskog dana voda je Priroda za vodu. Tema proučava prirodna rješenja za izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću te istražuje kako koristiti prirodu za poboljšanje kvalitete vode.

Također, na današnji dan, 22. ožujka 2018., započinje „Međunarodno desetljeće za akciju – Voda za održivi razvoj“ koje prestaje na Svjetski dan voda 22. ožujka 2028., a kojemu će fokus biti održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provođenje međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu.

Održan sastanak s predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Foto: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Zagreb, 5. ožujak – U okviru daljnjih aktivnosti na izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u Zavodu za prostorno uređenje održan je sastanak s predstavnicima Zagrebačke županije. Na sastanku su predstavljene posljednje aktivnosti na izradi Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (poznatog kao Zagreb na Savi) te su razmatrane mogućnosti implementacije projekta u prostorno plansku dokumentaciju.

Predstavnici našeg društva već su detaljno upoznali predstavnike Zagrebačke županije s projektom na prezentaciji održanoj u listopadu 2017. godine.

Zahtjev za implementacijom projekta u Prostorni plan Zagrebačke županije razmatrat će se u okviru izrade Nacrta VII. Izmjena i dopuna prostornog plana, uz naglašenu potrebu usuglašavanja s nadležnim državnim i županijskim javnopravnim tijelima.