Category Archives: Održivost

Prezentacija programa Zagreb na Savi studentima Virginia Techa

Virginia Tech

Zagreb, 21.lipnja 2017. – Studenti američkog sveučilišta Virginia Tech, pod mentorstvom prof. Anamarie Bukvić, u sklopu IFE programa posjetili su grad Zagreb i društvo Program Sava d.o.o. Fokus njihovog posjeta bila je rijeka Sava, odnosno njezina važnost kao ekološkog resursa u kontekstu razvoja programa Zagreb na Savi. Tijekom posjeta prezentiran im je Program s posebnim naglaskom na procjenu održivosti prema Hydropower Sustainability Assessment Protocol metodologiji.

Zagreb na Savi prvi je projekt na svijetu čija je održivost procijenjena u ranoj fazi razvoja, pri čemu je proglašen održivim u svih 9 razmatranih kategorija. Posjet studenata Virginia Techa organiziralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Suradnja slovenske Regionalne razvojne agencije Posavje i društva Program Sava d.o.o.

RRA_PS

Bled, 15.lipnja 2017. – Kao dio Bled Water Festivala predstavljen je prijedlog hrvatsko-slovenskog prekograničnog pilot projekta višenamjenskog uređenja rijeke Save od Radeča do Siska. Zajedničku prezentaciju održali su direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, Martin Bratanič te direktorica društva Program Sava d.o.o., Irena Ratković Malbaša. Integralno promatranje rijeke i njezinog razvoja imperativ je svih strateških dokumenata Europske unije, ohrabruje se prekogranični pristup kako bi se osigurao održiv razvoj rijeke te povećao apsorpcijski kapacitet EU sredstava. Zajednički projekt predviđa usku koordinaciju uređenja rijeke Save sa slovenske i hrvatske strane te još intenzivniju suradnju sa Savskom komisijom.

Regionalna razvojna agencija Posavje je uz Hidroelektrarne na Spodnji Savi zadužena za višenamjenski razvoj rijeke Save u Sloveniji, dok društvo Program Sava d.o.o. ima mandat predložiti Vladi Republike Hrvatske Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi. Kroz predloženi pilot projekt zajedničkog uređenja rijeke Save, stvorit će se platforma za prijenos iskustava u pripremi i realizaciji, što će biti od izrazitog značaja pri pripremi elektroenergetskih objekata na hrvatskoj dionici rijeke Save.

Prezentaciji su prisustvovali te projektu dali podršku predstavnici Vlade Republike Slovenije, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, predsjednik Uprave Hrvatske Elektroprivrede, Perica Jukić, predsjednik Uprave Hidroelektrarna na Spodnji Savi, Bogdan Barbič, predsjednik Savske komisije, Mitja Bricelj, direktor Razvojne agencije Zagreb, Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije Mario Čelan te brojni drugi.

Obilježavanje međunarodnog Dana rijeke Save

Sava

Oborovo, 1.lipnja 2017. – Udruga „SLAP – za očuvanje hrvatskih voda i mora“ i ove je godine organizirala obilježavanje međunarodnog Dana rijeke Save na kojem se okupilo stotinjak stručnjaka i članova udruge SLAP. Međunarodni Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri države u slivu rijeke Save – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Cilj obilježavanja je promicanje iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti, te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save. Događanje se održalo u mjestu Oborovo, uz samu rijeku Savu.

U bogatom je programu obilježavanja sudjelovalo i društvo Program Sava d.o.o. u čije je ime mr.sc. Ivana Ivanković prezentirala optimiziranu koncepciju programa Zagreb na Savi. Osim Program Sava d.o.o., u programu su sudjelovali Općina Oborovo, Hrvatska vojska te Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.

Svjetski dan voda

IMG_1467

22. ožujka 2017. – Svjetski se dan voda održava sa ciljem naglašavanja važnosti zaliha pitke vode te zagovaranjem održivog upravljanja tim važnim resursom. Svake se godine druga tema stavlja u fokus kako bi se ukazalo na širinu problematike upravljanja vodnim resursima, a ove su godine tema otpadne vode.

Proglašavanje međunarodnoga dana kojim će se pitka voda staviti u fokus predloženo je 1992. na međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju. Generalna skupština UN-a navedeni je prijedlog prihvatila te je 22. ožujka 1993. obilježen prvi Svjetski dan voda.

Na globalnoj se razini većina otpadnih voda iz domova, gradova, industrije i poljoprivrede vrati u prirodu bez tretiranja. Na taj se način zagađuje okoliš te gube vrijedne tvari i minerali. Umjesto takvog oblika potrošnje, cilj nam treba biti racionalizacija i ponovno korištenje.

Više na: http://www.worldwaterday.org/theme/

Potrebno je pronaći optimalno rješenje

martinic

27. prosinca 2016. – Gost ovotjedne emisije Program Sava bio je član Stručnog savjeta, prof.dr.sc. Ivan Martinić. Ivan Martinić voditelj je nekoliko međunarodnih projekata po pitanju zaštite okoliša, šumarstva i ekologije, diplomirani je inžinjer šumarstva i redoviti sveučilišni profesor. Tema emisije bila je upravo zaštita okoliša i utjecaj Programa Sava na okoliš.

– Fokus javnosti na utjecaj na okoliš velikih projekata je sasvim opravdan. Iluzorno bi bilo reći da je moguće raditi velike projekte bez utjecaja na okoliš. Oni su u rasponu od pozitivnih, neutralnih i negativnih, izravnih i neizravnih. Odustati od takvih projekata znači odreći se od pojedinih potencijala, što nije dobro – započeo je emisiju prof. dr.sc. Ivan Maritinić.

No unatoč negativnim utjecajima potrebno je pronaći najoptimalnije rješenje.

– Danas je potrebno projekte raditi win-win. Negativne utjecaje se moramo potruditi smanjiti. Nema operacije bez krvi, danas imamo softificirane uređaje i niz organizacija koje nas tjeraju da budemo obazrivi prema okolišu. Bankari neće stajati iza projekta koji nisu okolišno prihvatljivi. Sve je postalo jako važno – tvrdi Martinić.

Negativne aspekte i utjecaje na okoliš ima i Program Sava.

– Više je njih i tranparetno ih treba reći. Veliki dio utjecaja je vezan za hidrologiju rijeke, za tokove, razine podzemnih voda, to može nastati prekidom kontinuiteta toka rijeka. U pitanje se dovodi i šumska zajednica, toplina, akumulacija, čitav je jedan splet povezan sa hidrologijom – izjavio je član Stručno savjeta Ivan Maritinić.

Modificirati se može, tvrdi Maritinić, ali treba se voditi računa o problemima u prostoru.

– Opcija ne činiti ništa ne može biti ispravna. Ona je ravnopravna, ona je ishodište, ali ciljevi su nešto drugo – zaključio je Ivan Martinić.

Program Sava će generirati veliku količinu zapošljavanja

Savjetovanje o Savi

Zagreb, 6.prosinca 2016. – U ovotjednoj emisiji Program Sava gostovao je mr.sc. Marko Pavić, klimatolog i dugogodišnji član udruge SLAP koja se bavi očuvanjem hrvatskih voda i mora. Magistrirao je na zajedničkom studiju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Southamptonu u Velikoj Britaniji, a klimatske je promjene istraživao čak i na Antarktici pri čemu je zasigurno jedan od rijetkih Hrvata koji je posjetio taj kontinent. Od samoga početka sudjeluje u organizaciji konferenciji Savjetovanje o Savi.

– Savjetovanje smo pokrenuli prije pet godina. Krenuli smo da skupimo sve stručnjake i institucije koji se bave Savom. Sve je krenulo od Programa Sava. Kroz svih šest savjetovanja vidjeli smo napredak tog projekta. Sumirali smo i došli do toga da su zadnjih nekoliko godina sve zemlje sliva bile uključene u savjetovanja – istaknuo je Marko Pavić.

Savjetovanja o Savi usko surađuju sa svim relevantnim stručnjacima i institucijama koje se bave rijekom Savom, a tematika je različita.

– Svake godine savjetovanje ima svoju temu- kada su bile velike poplave , tada smo imali tu temu. Za svaki euro koji se uloži u zaštitu od poplava uštedi se šest eura od saniranja šteta. Ove i prošle godine smo se koncentrirali na klimatske promjene – izjavio je klimatolog Marko Pavić.

Program Sava je, istaknuo je Pavić u emisiji, projekt koji mora ići dalje i koji je nužan. Klimatske promjene sve će više utjecati na najdužu hrvatsku rijeku, pa je nužno intervenirati.

– Do sljedećeg savjetovanja trebala bi biti gotova studija izvodljivosti, pa ćemo imati i neka od rješenja koja program Sava nudi i vidjeti koje će biti konačno. To je program od dvadeset godina koji mora ići. Zeleni su znali reći da treba pustiti rijeku da bude takva kakva je, ali upravo zbog klimatskih promjena mi moramo nešto napraviti i intervenirati. Savska komisija je pokrenula inicijativu da se napravi strategija za klimatske promjene i adaptaciju na klimatske promjene za sve države sliva – odlučan je Marko Pavić.

Osim klimatskih promjena, na Savu je nužno intervenirati i zbog energetske iskoristivosti, time i zapošljivosti.

– Program Sava će generirati veliku količinu zapošljavanja- i u građevini i u svim ostalim sektorima. Tendencija je da se ide u zeleno zapošljavanje- to su nove tehnologije koje nemaju utjecaj na okoliš. Sve trebamo, pa tako i novac, vrtiti u Hrvatskoj, imamo resurse – zaključio je Pavić.

Rijeka Sava interes je četiriju država

komatina

Zagreb, 15. studenog 2016. – U ovotjednoj emisiji Program Sava gost je bio glavni tajnik Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, dr.sc. Dejan Komatina. On je od samog početka uključen u inicijativu koja je rezultirala osnivanjem Komisije te je njezin glavni tajnik od 2006. godine. Potpisnice Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save su Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Republika Srbija.

Uvodno je Komatina pojasnio samu povijest inicijative: „2001. pokrenuta je inicijativa za osnivanje stalnog međunarodnog tijela kojem bi u fokusu bila rijeka Sava. Temeljna ideja savske inicijative bila je korištenje, zaštita i nadzor vodnih resursa sliva rijeke Save na način koji bi omogućio bolje uvjete života i podizanje životnog standarda stanovništva u regiji te pronalaženje odgovarajućeg institucionalnog okvira za unapređenje suradnje. Sve je kulminiralo 2005. osnivanjem Međunarodne komisije za sliv rijeke Save sa sjedištem u Zagrebu.“

Program Sava jedan je od projekata u slivu rijeke Save te je svakako jedan od važnijih. Komisija surađuje s voditeljima projekta od samog početka razvoja na izrazito kvalitetan način. Zajednički cilj Komisije i Programa Sava jest postizanje visokog stupnja održivosti projekta i ispunjavanje najviših standarda zaštite okoliša pri realizaciji.

„Ciljevi Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jesu uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama, uspostavljanje održivog upravljanja vodama te poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, kao i smanjivanje i uklanjanje štetnih posljedica, uključujući posljedice od poplava, opasnosti od leda, suša i incidenata koji obuhvaćaju tvari štetne po vodu.“ o ciljevima Komisije rekao je Komatina.

U okviru Komisije provode se brojni projekti sa ciljem smanjenja štetnih posljedica voda, no jedan od najznačajnijih projekata jest osnivanje Savskog vijeća za vode. Održivost se može postići jedino punom inkluzijom svih dionika iz institucionalnog, nevladinog i poslovnog sektora, a ovaj projekt čini upravo to, jer o daljnjem razvoju i problemima rijeke Save za istim stolom raspravljaju predstavnici nevladinih organizacija s odgovornim osobama brojnih tvrtki i institucija. Jedna od tih tvrtki je i Program Sava d.o.o.

Zelena gradnja ulazi na velika vrata

turalija_slika

Zagreb, 8.studenog 2016. – U petoj po redu emisiji Program Sava gostovala je Snježana Turalija, izvršna direktorica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Program Sava d.o.o. je od samoga osnutka članica ove organizacije te na taj način podupire njezine ciljeve. Sudjelovanjem u međunarodnom projektu „Better build green“, koji je organizirao Svjetski savjet za zelenu gradnju povodom pariške COP21 konferencije, Program Sava d.o.o. se obvezala razviti održiv Program kojim će smanjiti svoj ugljični otisak.

Uvodno je Turalija predstavila Hrvatski savjet za zelenu gradnju, njegove ciljeve i principe: „Hrvatski savjet za zelenu gradnju osnovan je 2009. od strane 24 renomirane tvrtke i institucija kao neprofitna udruga, a danas broji oko 108 aktivnih članova. Ključni cilj rada udruge je predvoditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, te izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj. Članica udruge je i tvrtka Program Sava d.o.o. koja se i na taj način obvezala poštovati principe održivosti.”

U Programu Sava Turalija je rekla: “Program Sava fokusiran je na sanaciju podzemnih voda i energetsku učinkovitost s pozicije proizvodnje električne energije u središtu potrošnje. Ono što se nama čini jest da na području od Jaruna do istočnih dijelova Zagreba imamo potencijal razvoja koji bi mogao biti poveznica s gradskim centrom. Mi, kao građani Zagreba, Savu nismo iskoristili, kao ni naši turisti na način kako to rade druge zemlje. Bitno je da kolege urbanisti, planeri I arhitekti razmišljaju o tom prostoru na način da bude koristan za ekonomiju grada kao i za građane Zagreba.”

Program Sava u svojim ciljevima ima zaštitu okoliša i održivost svih projektiranih rješenja te se transparetnim radom sigurno približava svjetskim standardima po tom pitanju, zaključeno je u emisiji.

Zalihe pitke vode na zagrebačkom području sve su manje

IMG_1467

Zagreb, 2.studenog 2016. – Ciklus emisija Program Sava nastavio se i ovoga tjedna gostovanjem prof.dr.sc. Kristijana Posavca s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posavec je geolog i jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka za podzemne vode. Autor je brojnih znanstvenih radova i istraživanja o podzemnim vodama u zagrebačkom i samoborsko-zaprešićkom vodonosniku, od kojih je posebno važno izdvojiti posljednji članak „Zagreb na Savi – značaj projekta za izvorišta i Strategiju razvoja vodoopskrbnog sustava grada Zagreba“.

Posavec je uvodno objasnio osnovne značajke zagrebačkog sustava vodoopskrbe: „Prosječna potrošnja pitke vode po glavi stanovnika Grada Zagreba iznosi oko 133 litre dnevno, dok je projicirana količina oko 150 litara vode dnevno. Prosječne crpne potrebe kreću se između 1,8 i 2 m3/s, dok se zapravo crpi 3,5 do 3,8 m3/s što ukazuje na velike gubitke u sustavu. Trenutno je aktivno tridesetak zdenaca iz kojih se crpi voda za potrebe sustava vodoopskrbe.“

Prisutne negativne trendove razina podzemnih voda Posavec je analizirao u nekoliko radova, a njihove uzroke vidi u regulaciji rijeke Save u Sloveniji. „Razlog kontinuiranog sniženja razina podzemne vode najvećim dijelom leži u procesu snižavanja korita rijeke Save u kojem su dominantno izraženi erozijski procesi, odnosno rijeka postojeći šljunak u koritu odnosi nizvodno od Zagreba. To pak za posljedicu ima kontinuirano snižavanje korita rijeke Save odnosno usijecanje korita u postojeće naslage šljunka zbog nedostatka pronosa nanosa iz uzvodnijih dijelova toka, s obzirom da je rijeka Sava uzvodno od Zagreba regulirana hidroelektranama u Sloveniji koje u svojim bazenima talože vučeni nanos. Snižavanje korita rijeke Save za posljedicu ima snižavanje razina podzemne vode u zagrebačkom i samoborsko-zaprešićkom vodonosniku jer je razina podzemne vode odnosno vodna ploha u stalnom kontaktu s rijekom Savom. Nije da imamo manje vode u Savi nego smo imali prije, samo je danas korito Save niže nego je bilo prije, time je vodostaj Save niži, a time su i razine podzemne vode, koje pak su u stalnom kontaktu s rijekom Savom, niže. To je hidraulički povezani sustav.“

Što se tiče utjecaja predloženog sustava na razine podzemnih voda, Posavec je naveo: „Za izgrađeno stanje Opcije 2 razine podzemne vode se generalno povisuju od 2 do 3 m dok neki dijelovi vodonosnika bilježe porast i do 4.5 m. Sveukupne promjene su generalno povoljne jer se postiže pozitivan utjecaj na kapacitete aktivnih vodocrpilišta kao i na negativne trendove razina podzemne vode koji se u potpunosti zaustavljaju. Pozitivan utjecaj također se očituje i na izvorište Odre i prirodne vrijednosti kao i rekreacijske sadržaje koji su ovisni o podzemnoj vodi.“ Zaključio je kako je jedino trajno rješenje izgradnja brana hidroelektrana jer one predstavljaju čvrste strukture za razliku od riječnih pragova.

Ako se ništa ne poduzme kako bi se zaustavili negativni trendovi, u uvjetima hidroloških suša moglo doći do problema u vodoopskrbi. Kao alternativno rješenje zaustavljanju negativnih trendova može se pristupiti produbljivanju zdenaca te izgradnji novih vodocrpilišta, međutim jedino rješenje za vodoopskrbu u svim uvjetima treba tražiti u zaustavljanju negativnih trendova.

Energetika kao rješenje problema vodoopskrbe

krajcar

Zagreb, 18. listopada 2016. – U drugoj po redu emisiji Program Sava gostovao je prof.dr.sc. Slavko Krajcar, redovni profesor na Fakultetu energetike i računarstva, stručnjak za energetiku s iskustvom rada na brojnim inozemnim projektima. Krajcar je također i član Stručnog savjeta Programa Sava čiji je zadatak nadzirati i usmjeravati razvoj ovog velikog programa. Razgovor je započeo osvrtom na slovenski dio rijeke Save koji je uvelike već reguliran branama hidroelektrana.

– Slovenci su samo iskoristili ono što im je na raspolaganju i planski regulirali svoj dio rijeke Save. Osnovana je posebna tvrtka, donesen je čak i zakon kojim se pravno regulira korištenje rijeke Save te nije nikakva tajna da su oni zapravo već pri kraju svojeg velikog zahvata. Mi smo dosad samo sporadično razgovarali o Savi  i ovo je prvi pravi pokušaj višenamjenskog sagledavanja problematike. Odustalo se od čisto energetske eksploatacije, a fokus je stavljen na podzemne vode i zaštitu okoliša. Inženjerski je princip da se nakon prve brane, a Slovenci ih imaju već 5, rijeka mora nastaviti pregrađivati sve dok postoji značajan pad, a ponegdje i do ušća. Znači da nam posao svakako predstoji jer značajan pad prestaje nakon Siska – otvorio je razgovor Krajcar.

Energetski objekti na rijeci Savi drukčije su raspoređeni u odnosu na dosad razmatrane varijante. Umjesto velikih hidroelektrana s jezerima u gradu Zagrebu, koje su razmatrane u prijašnjim rješenjima, današnje je rješenje urbanistički značajno prihvatljivije. Kroz sam grad Sava bi u svim uvjetima bila unutar postojećeg korita te bi se na potezu od Prečkog do Ivanje Reke nalazile 4 male hidroelektrane u samom koritu. Vizualno bi se uklopile u okoliš, a preko svake je moguće izraditi prijelaz.

Nakon prve emisije, gledatelji su željeli znati razliku između ovoga projekta te projekta Beograd na vodi. Oba su projekta povezana sa suživotom urbane sredine i rijeke te je interes gledatelja povezan upravo s tim segmentom.

– Nedavno sam bio u Beogradu i tamo se naveliko gradi. Međutim, razlika je suštinska na nekoliko razina. Pod prvo, Zagreb tek Savu treba regulirati kako bi se stvorio urbanistički potencijal te je regulacija ono čime se ovaj projekt bavi. Drugo, i možda važnije, jest što za razliku od Beograda na vodi ovaj projekt uključuje stručnu i opću javnost u sva rješenja. Građani i struka će odlučiti što Zagrebu treba na tom prostoru – odgovorio je Krajcar.

Činjenica da su hidroelektrane smještene u blizini ili samome gradu, značajno smanjuje gubitke u prijenosu te se povećava iskoristivost. 15-20% namirenja potreba za električnom energijom proizvodnjom zelene energije iz obnovljivih izvora ne bi se smjelo olako odbaciti.

Upravo s temom zelene energije Krajcar je i završio emisiju.

– Zelena energija u središtu grada ne može se postići baš svugdje. Zagreb ima taj potencijal i šteta bi ga bila ne iskoristiti. Štoviše, Zagreb koji koristi svoje potencijale je Zagreb u kojem bih ja želio živjeti – zaključio je Krajcar.