Category Archives: Program zaštite

Predstavljanje programa Zagreb na Savi u Velikoj Gorici

Velika Gorica, 5. srpnja 2018. – U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Grada Velike Gorice te tvrtke Program Sava d.o.o., u prostorima Pučkog otvorenog učilišta održan je okrugli stol na temu „Velika Gorica – jedan od generatora razvoja metropolskog područja grada Zagreba“. Kao najava otvorenja zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, okrugli je stol obradio najvažnije razvojne teme grada Velike Gorice poput projekata Airport city i Zagreba na Savi sa ciljem identifikacije sinergijskih efekata između planova. Okupljene su uvodno pozdravili gradonačelnik Grada Velike Gorice, Dražen Barišić te potpredsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt, dok je cjelokupni skup moderirao akademik Branko Kincl.

Okrugli je stol prvim izlaganjem otvorila privremena pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Davorka Križaj, dipl.ing.arh. Kroz svoje je izlaganje prisutne podsjetila na važeće elemente prisutne u planovima svih razina na području Grada Velike Gorice.

Rezultate studije izvodivosti s osvrtom na stratešku studiju utjecaja na okoliš predstavila je mr.sc.Ivana Ivanković, dipl.ing. Tijekom svojeg izlaganja naglasila je dokazanu ekonomsku isplativost realizacije programa Zagreb na Savi, ali i nužnost intervencije zbog pada razina podzemnih voda.

Analize razine podzemnih voda te njihova vrednovanja napravljene u sklopu studijske dokumentacije predstavio je prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Naveo je tri metodologije razvijene sa ciljem ekonomskog vrednovanja vode kao strateškog resursa te upozorio na negativne trendove koji su prisutni u zagrebačkom i samoborskom vodonosniku.

Posljednje izlaganje bilo je ono akademika Branka Kincla koji je predloženi sustav ocijenio kao izvrstan. U svojem je izlaganju naveo utjecaje i moguće sinergije programa sa širim područjem, od kojih izdvaja mogućnost sinergije programa s planiranim projektima u sferi prometa. Posebno zadovoljstvo je izrazio po pitanju evolucije samog projektnog rješenja koje je pokazalo da je razvoj transparentan i uključiv.

Na kraju su svi sudionici pozvali okupljene na sudjelovanje u javnoj raspravi o predloženom programu koja se očekuje u listopadu.

Održana završna radionica s IPF3 konzorcijem

 

Zagreb, 10.travnja – U dvorani Hrvatske komore inženjera građevine održana je radionica na kojoj su predstavnici IPF3 konzorcija, u sastavu MottMacdonald-WYG-Atkins, predstavili završnu verziju studije izvodivosti te strateške studije utjecaja na okoliš dionicima Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatijem kao Zagreb na Savi. Kroz konzorcij je na studijama radilo više od 30 domaćih i međunarodnih stručnjaka s različitih područja, a ukupna vrijednost posla procijenjena je na 2 milijuna eura, od čega su Europska komisija i EBRD sufinancirali 1,5 milijuna. Na radionici su sudionici imali priliku iz prve ruke čuti rezultate studija, a na događanju se okupilo više od 40 predstavnika institucija koje su bile uključene u razvoj programa u ovoj fazi.

Radionicu su otvorili Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o. koje prema Zaključku Vlade RH vodi razvoj Programa te Arthur Schankler, zamjenik voditelja IPF3 konzorcija.

Nacrt prijedloga Programa koji je zajedno sa studijom izvodivosti te strateškom studijom utjecaja na okoliš poslan Vladi Republike Hrvatske, predstavila je mr.sc. Ivana Ivanković, iz društva Program Sava d.o.o. „Svi su se dionici složili da je današnje stanje rijeke Save neodrživo. Tijekom razvoja Programa trudili smo se uklopiti što više interesa dionika i javnosti kako bi on predstavljao zajedničku platformu za daljnje djelovanje. Sam tekst nacrta prijedloga ne zatvara vrata daljnjem usklađivanju s prijedlozima dionika i stručne javnosti. Međutim, on predstavlja smjer u kojem će se Program dalje razvijati.“ zaključila je Ivanković.

Studiju izvodivosti predstavila je Valeria Valeri iz IPF3 konzorcija. Naglasila je kompleksnost posla te samog pristupa višenamjenskim programima. „Studija je pokazala ekonomsku isplativost cjelokupnog Programa, a kao glavna korist realizacije identificiran je pozitivan utjecaj na podzemne vode te dugoročna stabilizacija vodoopskrbe koja donosi ekonomsku korist od više od 800 milijuna eura. Proizvodnja električne energije je jedini element cijeloga sustava koji će imati financijski povrat te je zato nužno cijeli Program promatrati višenamjenski, a ne sektorski. Upravo će to biti važno tijekom detaljnog financijskog modeliranja sustava.“

Prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko geološko naftnog fakulteta, konzultant IPF3 konzorcija, opisao je pozitivan utjecaj Programa na razine podzemnih voda koje predstavljaju strateški resurs Republike Hrvatske. „Primjetan je trend pada razine podzemnih voda na području Programa u posljednjih 40 godina. Prag koji je HEP napravio kod termoelektrane na Savici podigao je razinu podzemnih voda na nekim vodocrpilištima što je bio izravan pozitivan utjecaj na stanje vodoopskrbe grada Zagreba. Međutim, to je jedini objekt te vrste na rijeci Savi i stabilizacija podzemnih voda nije mu primarna namjena. Ako se nešto ne poduzme, negativan trend će se nastaviti i ugroziti strateške rezerve pitke vode na ovom području. Zagreb na Savi svakako predstavlja rješenje toga problema.“ naglasio je Posavec.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš predstavio je dr.sc. Stjepan Dekanić iz IPF3 konzorcija. Uvodno je naglasio kako je ovo netipična strateška studija utjecaja na okoliš kroz koju se vidi kako se Program razvijao i uvažavao zahtjeve koji su se postavljali. Rekao je kako strateška procjena utjecaja na okoliš ima usmjeravajući karakter te da će se za svaki od objekata Programa raditi zasebne procjene utjecaja.

Na radionici su sudjelovali predstavnici brojnih dionika, poput Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskih voda, Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Europske banke za obnovu i razvoj. Također, sudjelovali su predstavnici tvrtki uključenih u dotadašnji razvoj poput MottMacdonalda, WYG-a, Instituta za elektroprivredu, VPB-a, Elektroprojekta te predstavnici Stručnog savjeta iz nevladinih organizacija poput Društva arhitekata Zagreba, Udruge hrvatskih urbanista, Društva građevinskih inženjera Zagreb te udruge SLAP.

Zagreb na Savi predstavljen European Investment Advisory Hubu

image4

Zagreb, 28.ožujka 2017. – Na poziv Hrvatske banke za obnovu i razvitak, direktor tvrtke Program Sava d.o.o., Dubravko Ponoš predstavio je program Zagreb na Savi  predstavnicima European Investment Advisory Huba (EIAH). Ovo je tijelo strukturirano kao spona između perspektivnih projekata i Investicijskog plana za Europu, poznatijeg pod nazivom Junckerov plan. Cilj ovoga plana je mobilizirati 315 milijardi eura dodatnog financiranja kroz Europski fond za strateške investicije, pri čemu EIAH pruža različite oblike tehničke pomoći.

„Hrvatska banka za obnovu i razvitak služi kao lokalni hub koji evaluira zaprimljene aplikacije i zatim ih šalje u sjedište EIAH u Luksemburgu. Na raspolaganju su brojni oblici tehničke pomoći, od pomoći pri financiranju do izrade studija utjecaja na okoliš, ovisno o fazi u kojoj se projekt nalazi.“ naglasio je Jean-Marc Martin, zamjenik voditelja EIAH-a. Osim Zagreba na Savi predstavljen je i projekt izgradnje KBC Rijeka koji je već u fazi realizacije.

Potrebno je pronaći optimalno rješenje

martinic

27. prosinca 2016. – Gost ovotjedne emisije Program Sava bio je član Stručnog savjeta, prof.dr.sc. Ivan Martinić. Ivan Martinić voditelj je nekoliko međunarodnih projekata po pitanju zaštite okoliša, šumarstva i ekologije, diplomirani je inžinjer šumarstva i redoviti sveučilišni profesor. Tema emisije bila je upravo zaštita okoliša i utjecaj Programa Sava na okoliš.

– Fokus javnosti na utjecaj na okoliš velikih projekata je sasvim opravdan. Iluzorno bi bilo reći da je moguće raditi velike projekte bez utjecaja na okoliš. Oni su u rasponu od pozitivnih, neutralnih i negativnih, izravnih i neizravnih. Odustati od takvih projekata znači odreći se od pojedinih potencijala, što nije dobro – započeo je emisiju prof. dr.sc. Ivan Maritinić.

No unatoč negativnim utjecajima potrebno je pronaći najoptimalnije rješenje.

– Danas je potrebno projekte raditi win-win. Negativne utjecaje se moramo potruditi smanjiti. Nema operacije bez krvi, danas imamo softificirane uređaje i niz organizacija koje nas tjeraju da budemo obazrivi prema okolišu. Bankari neće stajati iza projekta koji nisu okolišno prihvatljivi. Sve je postalo jako važno – tvrdi Martinić.

Negativne aspekte i utjecaje na okoliš ima i Program Sava.

– Više je njih i tranparetno ih treba reći. Veliki dio utjecaja je vezan za hidrologiju rijeke, za tokove, razine podzemnih voda, to može nastati prekidom kontinuiteta toka rijeka. U pitanje se dovodi i šumska zajednica, toplina, akumulacija, čitav je jedan splet povezan sa hidrologijom – izjavio je član Stručno savjeta Ivan Maritinić.

Modificirati se može, tvrdi Maritinić, ali treba se voditi računa o problemima u prostoru.

– Opcija ne činiti ništa ne može biti ispravna. Ona je ravnopravna, ona je ishodište, ali ciljevi su nešto drugo – zaključio je Ivan Martinić.

Prioritet Programa Sava je zaustavljanje pada razine podzemnih voda

mayer

20. prosinca 2016. – Kao jedan od najvećih problema kada je rijeka Sava u pitanju pokazao se pad podzemnih voda. Upravo o toj temi u emisji Program Sava govorio je profesor Darko Mayer, hidrogeolog i profesor emeritus.

– Od Slovenije Sava dolazi u samoborsko područje, a zatim u Zagreb. Geologški je to ravnica, možemo ju zamisliti kao zdjelu koja je spunjena vodom i šljunkom. Vodonosnik je nastao taloženjem nanosa šljunka i pjeska- u zagrebačkom području su velike od 20 pa do 100 metara. Sava erodira šljunak, nosi ga prema Zagrebu u prirodnim uvjetima, a prirodni uvjeti su se promjenili.  Četiri hidroelektrane u Sloveniji zaustavljaju donos šljunkovitog materijala. Time se smanjuje razina podzemne vode – pojasnio je Darko Mayer.

Više je čimbenika koji utječu na pad podzemnih voda.

– Pad podzemnih voda iznosi 4-5 metara kroz zadnjih 50-ak godina. Nisu samo zahvati na Savi uzrok pada, nego i promjene na području Zagreba, kao što je sustav za zaštitu od poplava i povećana potrošnja vode – zaključuje Mayer.

Dugoročno pad podzemnih voda donosi velike probleme, zato je to i prioritet Programa Sava.

– Program Sava ima zadaću popraviti negativne uvjete kada su u pitanju podzemne vode. U sklopu Programa trebaju se izgraditi dvije hidrolelektrane, uspostava Lučko, četiri male hidroelektrane. Treba rekonstruirati kanal Sava- Odra, odnosno dovršiti kanal Sava- Sava i tome stvoriti uvjete da najveći dio godine u kanalu bude vode – navodi Mayer.

Nedostajat će radne snage u realizaciji Programa Sava

frohlich

13. prosinca 2016. – U ovotjednoj emisiji Program Sava gost je bio predsjednik Hrvatske gospodarske komore- Komore Zagreb, Zlatan Frolich. Fokus emisije bio je na gospodarskom razvoju i generiranju zapošljavanja koje Program Sava može donjeti Zagrebu i Hrvatskoj.

– Program Sava je jedan višedimenzionalni program koji može pružiti kapacitete za poboljšanje našeg gospodarstva. U energetskom smislu imamo energetske tvrtke  koje će proizvoditi primjerice turbine, donjet će mostogradnju i time građevinu, radit će se na urbanizaciji i čini mi se da je to dovoljan razlog da se ova projekt podrži – izjavio je na početku emisije Zlatan Frolich.

Program Sava, kao višenamjenski projekt donjet će porast zapošljavanja u svim segmentima.

– Bitan je pojam i zelenog zapošljavanja za koji Hrvatska ima resurse, ali ih Hrvatska još dovoljno ne koristi- zaključio je Frolich.

Pojekt vrijedan preko milijardu dolara generirat će veliki broj zapošljavanja, ali Hrvatska u pojedinim segmentima ima manjak radne snage.

– Nedostaje nam radne snage u ovim strukama, ali ne mislim da će uvozom radne snage cijena rada padati, jer kvalitetan radnik košta – zaključio je Frolich.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvara se prostor za realizaciju više projekata ovakve vrijednosti, smatra Frolich i napominje kako su stvari otvaranjem tržišta uvelike olakšane.

– Ne fali projekata, ali ih treba realizirati, poput mosta Pelješac. Imamo mogućnost europskih fondova, mislim da su se stvari  promjenile i da bi to trebalo krenuti bolje i više – dodao je Zlatan Frolich.

Veliku ulogu u genereiranju zapošljavanja i pružanju podrške gospodarstvenicima ima i Hrvatska gospodarska komora, koja ima planirano niz projekata u 2017. godini.

– Radimo na edukaciji, imat ćemo setove edukacija o javnoj nabavi, sudjelovat ćemo na međunarodnim sajmovima, radimo na B2B komunikaciji, povezujemo se s partnerskim komorama u inozemstvu, planiramo suradnju s komorama koje su na slivu Save – pojasnio je predsjednik HGK Zagreb.

Zagreb zaslužuje preboljeti strah od svoje rijeke

vojkovic

Zagreb, 29. studenog 2016. – U ovotjednoj emisiji Program Sava gostovao je doc.dr.sc. Goran Vojković, doktor pravnih znanosti, predavač na nekoliko visokoškolskih institucija i jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za prometno pravo i koncesije. Autor je nekoliko knjiga u kojima se obrađuje pitanje luka unutarnjih voda te pomorsko dobro. Vojković je također autor studije u kojoj analizira pravni aspekt podjele hidropotencijala između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

„Svjesni smo toga da se Hrvatska povukla iz arbitražnog postupka o utvrđivanju granice s Republikom Slovenijom, no problem s granicom i dalje postoji. Kod podjele hidropotencijala problem nastaje kad granica ide sredinom rijeke te se granica proteže i dijelom akumulacije. To jest slučaj na Savi, no uvjeren sam da je u interesu obje strane postići dogovor oko toga pitanja.“ o problemu s granicom rekao je Vojković.

Energetika je samo jedan segment ovoga programa, a njegov je cilj donijeti pozitivne promjene i na području obrane od poplava, kao i otvoriti potencijal razvoja grada uz rijeku Savu. Prema Vojkoviću Zagreb se i dalje boji svoje rijeke. Dok svi zapadnoeuropski gradovi žive uz svoje rijeke, Zagreb je odvojen od Save s dvije ogromne barijere u vidu nasipa. Današnji promet rijekom Savom nije ni sjena nekadašnjeg, ne koriste se teretni i turistički potencijali. Manje je poznata činjenica da se 1653. iz Celja vodenim putem prevezao oltar za crkvu sv.Katarine na Gornjem gradu.

„Nedavno je jedan nizozemski par doplovio jahtom do Siska, bez da su koristili morske puteve. Znači, moguće je stvoriti prometni pravac koji bi koristio prednosti rijeke Save i povezati Zagreb s plovnim putem Rajna-Majna-Dunav. Postoje projekti, dio toga se razmatra i kroz razvoj Programa Sava te je neupitno da u tom segmentu postoji ogroman potencijal. Strateški, u cijelome svijetu, svaka se proizvedena roba pokušava čim prije dovesti do prijevoza nekim plovnim putem. Sava ne smije biti iznimka.“ zaključio je Vojković.

Program Sava priprema se za javnu raspravu

img_1724

Zagreb, 24.studenog 2016. – Kao sudionik panela na REXPO investicijskom sajmu, Dubravko Ponoš, direktor tvrtke Program Sava d.o.o. najavio je skoru javnu raspravu o strateškoj studiji utjecaja na okoliš Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska. Tema panela bila je dvojaka uloga energetske učinkovitosti. S jedne je strane pojam vezan uz zgradarstvo, odnosno uštedu energije, dok se s druge strane analizirala prednost izvora zelene energije u središtu potrošnje.

Ponoš je panel otvorio kratkom prezentacijom o statusu Programa Sava. „Energetska učinkovitost i zelena energija pojmovi su koji moraju biti u najmanju ruku kompatibilni. Proizvodnja energije, i to po mogućnosti zelene energije, iz obnovljivih izvora trebao bi biti strateški cilj svake sredine. Višenamjenska rješenja standard su u svijetu već desetljećima, dok se u Hrvatskoj još uvijek bespotrebno prepiremo. U procesu osvještavanja i podizanja svijesti o takvim rješenjima najvažnija je politička volja.“

Tijekom rasprave Ponoš je istaknuo da Program Sava upravo revidira konačnu verziju strateške studije utjecaja na okoliš i da uskoro očekuje dovršetak studije izvodivosti te javnu raspravu. Dokumente izrađuje međunarodni konzorcij IPF3 u sastavu MottMacdonald-WYG-Atkins, a njihovu izradu je sufinancirala Europska unija s 1,5 milijuna eura.

Na panelu su također sudjelovali Danijel Žamboki, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja, Mario Klobučar iz Fonda za energetsku učinkovitost, Ivana Miličić iz Europske banke za obnovu i razvoj, Margareta Zidar iz Energetskog instituta Hrvoje Požar te Damir Grgurović iz tvrtke Rudan d.o.o.

Raspravu je moderirala Snježana Turalija, izvršna direktorica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.

Rijeka Sava tajna je ljubav Zagreba

IMG_1467

Zagreb, 22. studenog 2016. – Ovoga je tjedna u emisiji Program Sava gostovao jedan od najpoznatijih hrvatskih urbanista, akademik Branko Kincl, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Njegova karijera počinje 1964., iste godine kad je Zagreb pogodila katastrofalna poplava, kad se zapošljava u Urbanističkog zavodu Grada Zagreba. Dobitnik je brojnih inozemnih nagrada i priznanja za svoj rad, a član je Stručnog savjeta Programa Sava od samog početka razvoja ovog velikog projekta.

Uvodno o odnosu rijeke Save i Zagreba Kincl je rekao da se Zagreb još uvijek isključivo brani od Save. „Nakon projekta oteretnog kanala iz 1973., Zagreb je podijeljen u dva dijela. Zbog toga što na ovom području rijeka Sava prelazi iz brdske u nizinsku rijeku, vodostaj značajno oscilira. Zbog toga su podignuti veliki nasipi kroz grad koji predstavljaju određenu barijeru. Međutim, rekao bih da je to svojevrsna tajna ljubav između rijeke Save i Zagreba.“

O Programu Sava Kincl je rekao da taj projekt objedinjuje dosadašnja iskustva, ali i donosi radikalna te atraktivna nova rješenja. „To je zahvat velikih prostornih transformacija kroz duži period vremena. Veliki broj raznovrsnih zahvata traži kontinuirani angažman multidisciplinarnog tima stručnjaka različitih struka te konstantnu kontrolu i koordinaciju planiranja, projektiranja i realizacije niza zahvata koji će rezultirati novim prostornim vrijednostima. Na području grada Zagreb stalno vodno lice uz kontrolu protoka te zbog toga mogućnost uklanjanja  nasipa otvara niz novih mogućnosti koje treba osmisliti naprednim urbanističko-arhitektonskim rješenjima. Zagrebu se otvara povijesna prilika da oblikuje središte grada na vodi.“

Svoju bogatu karijeru akademik Kincl ove je godine obilježio izdavanjem monografije svojega rada. „Ja sam već 52 godine u struci, upravo završavam sa kolegama Neidhardtom i nažalost pokojnim Radićem kao glavni projektant novu zgradu terminala Zagrebačkog aerodroma. Mislim da je došlo vrijeme da svoj rad prezentiram u javnost u obliku Monografije. Monografija sadrži izbor od mojih skoro 300 radova, projekata i studija, izbor od skoro 60 realizacija, nastavni i znanstveno-istraživački rad, vođenje međunarodne ljetne škole Arhitekture u Motovunu kroz 20 godina itd. Monografija je djelo petorice autora: Karač, Žunić, Korbler, Vukadin, Bešlić sa nekoliko vrijednih suradnika Opalić, Smokvina, grafičkim oblikovanjem Nedjeljka Špoljara predvođenih glavnom urednicom Slavicom Marković ravnateljicom Kabineta Grafike HAZU.“ zaključio je emisiju Kincl.

Zelena gradnja ulazi na velika vrata

turalija_slika

Zagreb, 8.studenog 2016. – U petoj po redu emisiji Program Sava gostovala je Snježana Turalija, izvršna direktorica Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Program Sava d.o.o. je od samoga osnutka članica ove organizacije te na taj način podupire njezine ciljeve. Sudjelovanjem u međunarodnom projektu „Better build green“, koji je organizirao Svjetski savjet za zelenu gradnju povodom pariške COP21 konferencije, Program Sava d.o.o. se obvezala razviti održiv Program kojim će smanjiti svoj ugljični otisak.

Uvodno je Turalija predstavila Hrvatski savjet za zelenu gradnju, njegove ciljeve i principe: „Hrvatski savjet za zelenu gradnju osnovan je 2009. od strane 24 renomirane tvrtke i institucija kao neprofitna udruga, a danas broji oko 108 aktivnih članova. Ključni cilj rada udruge je predvoditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, te izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj. Članica udruge je i tvrtka Program Sava d.o.o. koja se i na taj način obvezala poštovati principe održivosti.”

U Programu Sava Turalija je rekla: “Program Sava fokusiran je na sanaciju podzemnih voda i energetsku učinkovitost s pozicije proizvodnje električne energije u središtu potrošnje. Ono što se nama čini jest da na području od Jaruna do istočnih dijelova Zagreba imamo potencijal razvoja koji bi mogao biti poveznica s gradskim centrom. Mi, kao građani Zagreba, Savu nismo iskoristili, kao ni naši turisti na način kako to rade druge zemlje. Bitno je da kolege urbanisti, planeri I arhitekti razmišljaju o tom prostoru na način da bude koristan za ekonomiju grada kao i za građane Zagreba.”

Program Sava u svojim ciljevima ima zaštitu okoliša i održivost svih projektiranih rješenja te se transparetnim radom sigurno približava svjetskim standardima po tom pitanju, zaključeno je u emisiji.