Category Archives: Uncategorized

Rezultati studije izvedivosti predstavljeni na VIII. Danima zagrebačke arhitekture

Zagreb, 8. lipanj – Na konferenciji “Konfrontacije Privatno Javno – Fenomen Radničke ceste” koja se održala u sklopu VIII. Dana zagrebačke arhitekture u prostorima Društva arhitekata Zagreb od 7. do 9. lipnja, još je jednom predstavljena studija izvedivosti Programa, ovaj put s naglaskom na urbanizam.
Višenamjenski aspekt cjelokupnog Programa predstavila je mr. sc. Ivana Ivanković, dipl. ing. iz društva Program Sava. Osim analiza napravljenih za studiju izvedivosti, mr. sc. Ivanković spomenula je i analize napravljene za studiju utjecaja na okoliš Programa.
Cijelo izlaganje imalo je naglasak na urbanizmu, a sve je to nastavak suradnje društva Program Sava d.o.o. i DAZ-a, organizacije koja od samog početka sudjeluje u razvoju programa Zagreb na Savi. Predstavnici urbanističkih udruženja u razvoju sudjeluju kroz stručni savjet programa, a prethodno je u suradnji s DAZ-om organizirana i studentska radionica kroz koju su multidisciplinarni studentski timovi dali prijedloge uređenja prostora u Zagrebu.

Napomenimo još jednom kako je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska je u tijeku, a javna rasprava se očekuje tijekom jeseni. Izrada strateške studija utjecaja na okoliš, idejnog rješenja te studije izvedivosti sufinancirana je iz fondova Europske unije s 1,5 milijuna eura.

 

Obilježavamo Svjetski dan voda

Zagreb, 22. ožujak – Prve važne rasprave o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Nakon konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiro-u, Opća skupština UN je rezolucijom od 22. veljače1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse, s tim da se svake godine obilježava uz drugi moto.

Ove godine, tema Svjetskog dana voda je Priroda za vodu. Tema proučava prirodna rješenja za izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću te istražuje kako koristiti prirodu za poboljšanje kvalitete vode.

Također, na današnji dan, 22. ožujka 2018., započinje „Međunarodno desetljeće za akciju – Voda za održivi razvoj“ koje prestaje na Svjetski dan voda 22. ožujka 2028., a kojemu će fokus biti održivi razvoj i integrirano upravljanje vodnim resursima za postizanje društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva te provođenje međunarodno dogovorenih programa i projekata vezanih uz vodu.

Održan sastanak s predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Foto: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Zagreb, 5. ožujak – U okviru daljnjih aktivnosti na izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u Zavodu za prostorno uređenje održan je sastanak s predstavnicima Zagrebačke županije. Na sastanku su predstavljene posljednje aktivnosti na izradi Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (poznatog kao Zagreb na Savi) te su razmatrane mogućnosti implementacije projekta u prostorno plansku dokumentaciju.

Predstavnici našeg društva već su detaljno upoznali predstavnike Zagrebačke županije s projektom na prezentaciji održanoj u listopadu 2017. godine.

Zahtjev za implementacijom projekta u Prostorni plan Zagrebačke županije razmatrat će se u okviru izrade Nacrta VII. Izmjena i dopuna prostornog plana, uz naglašenu potrebu usuglašavanja s nadležnim državnim i županijskim javnopravnim tijelima.

In memoriam Boris Fiolić

Zagreb, 27.veljače – Jučer nas je nakon duge i teške bolesti napustio Boris Fiolić, član Stručnoga savjeta programa Zagreb na Savi. Na razvoju Programa sudjelovao je kao delegat Hrvatske komore arhitekata od samoga početka, a njegov doprinos bio je neprocjenjiv.

Iskrena sućut obitelji i prijateljima u ovim teškim trenucima.

Djelatnici Program Sava d.o.o.

Zagreb na Savi predstavljen u Društvu arhitekata Zagreba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 14. i 15. prosinca – Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi, predstavljen je na dvodnevnoj radionici na kojoj je sudjelovalo više od 50 predstavnika urbanističke stručne javnosti te nevladinih organizacija. Događanje se održalo u prostorima Društva arhitekata Zagreba (DAZ), a organizirano je s ciljem upoznavanja urbanističke stručne javnosti s predloženim tehničkim rješenjem i studijom izvodivosti kako bi se mogao osmisliti model participacije stručnih javnosti na daljnjim aktivnostima. Radionica je nastavak suradnje društva Program Sava d.o.o. i DAZ-a, organizacije koja od samog početka sudjeluje u razvoju programa Zagreb na Savi. Predstavnici urbanističkih udruženja u razvoju sudjeluju kroz stručni savjet programa, a prethodno je u suradnji s DAZ-om organizirana i studentska radionica kroz koju su multidisciplinarni studentski timovi dali prijedloge uređenja prostora u Zagrebu.
Prvoga dana radionice prezentiran je povijesni razvoj rijeke Save na području Zagreba, radovi sa studentske radionice u organizaciji Program Sava d.o.o. i DAZ-a te na kraju tehničko rješenje i rezultati studije izvodivosti programa Zagreb na Savi kao uvod u okrugli stol na temu Zagreba na Savi. Na okruglom su stolu sudjelovali akademik Branko Kincl, prof.dr.sc. Kristijan Posavec s RGN-a, prof.dr.sc. Boris Beraković s Građevinskog fakulteta, Mateja Leljak iz Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predstavnica Ureda za strategijsko planiranje Grada Zagreba te Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o.
Drugi je dan bio rezerviran za predstavljanje primjera dobre prakse te fokus grupe u kojima su predstavnici nevladinih organizacija mogli davati svoje sugestije za daljnji razvoj programa te dobiti odgovore na detaljna pitanja o samom programu. Program je moderirao dr.sc. Rene Lisac, dok su sudjelovali predstavnici udruga: RIO – Udruga za održivi razvoj Središće, Udruga STUP Trnje, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Za kaj? Za Kajzericu!, te brojni drugi.
Dvodnevna radionica kulminirala je donošenjem zaključaka koji daju temelj za daljnju suradnju i razvoj programa, a koje je predstavio Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba.

 

Vizualizacije idejnog rješenja

Kao dio projektne dokumentacije programa Zagreb na Savi, IPF3 međunarodni konzorcij sufinancirao je izradu fotorealističnih prikaza objekata prema idejnom rješenju programa. Ovo su prvi prikazi planiranih objekata, a u daljnjim fazama razvoja moguće je djelomično odstupanje.

Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi, predstavlja sveobuhvatno višenamjensko rješenje za brojne prisutne probleme na navedenoj dionici rijeke. Realizacijom programa predviđa se stabilizacija razina podzemnih voda što bi dugoročno osiguralo pouzdanost vodoopskrbe, viši stupanj zaštite od poplave, energetsko korištenje rijeke, razvoj plovnosti te mogućnost regeneracije prostora uz rijeku Savu u gradu Zagrebu i okolici.

Izradu idejnog rješenja, studije izvodivosti te strateške studije utjecaja na okoliš sufinancirala je Europska unija s 1,5 milijuna eura tehničke pomoći.

Društvo Program Sava d.o.o. ispunilo Zaključak Vlade RH

Zagreb, 9.listopada 2017. – Dionicima Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (Program je poznat i kao Zagreb na Savi) danas su dostavljene studija izvodivosti, strateška studija utjecaja na okoliš te idejno rješenje Programa. Time su se stvorili preduvjeti za uspješno ispunjenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim se priprema Programa povjerila društvu Program Sava d.o.o. iz sastava HEP grupe. Navedenim se Zaključkom odredila široka struktura dionika koji sudjeluju u pripremi i upravljaju razvojem Programa kako bi se u optimalnoj varijanti Programa bilo zastupljeno čim više izravnih interesa građana. Institucionalni dionici određeni Zaključkom Vlade RH su: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, CEI, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb. Osim institucionalnih dionika, kroz Stručni savjet u ovu fazu razvoja Programa bili su uključeni: Društvo arhitekata Zagreb, Udruga hrvatskih arhitekata, Društvo građevinskih inženjera Zagreb, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora – SLAP te brojni predstavnici akademske zajednice.

Izradu studije izvodivosti i strateške studije utjecaja na okoliš sufinancirao je Western Balkans Investment Framework instrument Europske unije s 1,5 milijuna eura tehničke pomoći, dok se hrvatska strana obvezala sufinancirati 0.5 milijuna eura. Navedenu je dokumentaciju izradio međunarodni IPF3 konzorcij u sastavu MottMacdonald-WYG-Atkins uz pomoć domaćih stručnjaka.

S obzirom da je studija izvodivosti dokazala ekonomsku isplativost realizacije Programa, uskoro se očekuje sjednica Vijeća programa u kojem su predstavljeni svi dionici i na kojoj će se donijeti odluka o nastavku razvoja Programa.

Prezentacija programa Zagreb na Savi studentima Virginia Techa

Virginia Tech

Zagreb, 21.lipnja 2017. – Studenti američkog sveučilišta Virginia Tech, pod mentorstvom prof. Anamarie Bukvić, u sklopu IFE programa posjetili su grad Zagreb i društvo Program Sava d.o.o. Fokus njihovog posjeta bila je rijeka Sava, odnosno njezina važnost kao ekološkog resursa u kontekstu razvoja programa Zagreb na Savi. Tijekom posjeta prezentiran im je Program s posebnim naglaskom na procjenu održivosti prema Hydropower Sustainability Assessment Protocol metodologiji.

Zagreb na Savi prvi je projekt na svijetu čija je održivost procijenjena u ranoj fazi razvoja, pri čemu je proglašen održivim u svih 9 razmatranih kategorija. Posjet studenata Virginia Techa organiziralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.