Dionici programa

Dionici programa Zagreb na Savi i linkovi na njihove web stranice.

Ministarstvo gospodarstva | www.mingo.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | www.mrrfeu.hr
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja | www.mgipu.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode | www.mzoip.hr
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | www.mppi.hr
Ministarstvo poljoprivrede | www.mps.hr
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | www.cei.hr
Grad Zagreb | www.zagreb.hr
Zagrebačka županija | www.zagrebacka-zupanija.hr
Sisačko-moslavačka županija | www.smz.hr
Hrvatske vode | www.voda.hr
HEP grupa | www.hep.hr
Close Comments