Kanal Sava-Sava

You are here Home  > Kanal >  Kanal Sava-Sava
Item image
Slike objekata: Kanal Sava-Sava

Slike objekata: Kanal Sava-Sava

Kanal Sava-Sava rekonstruirani je postojeći kanal Sava-Odra. Rekonstrukcija je planirana na način da se kanal koji u postojećem stanju završava u Odranskom polju u najbližoj točki spoji s rijekom Savom. Kako bi se napravio planirani spoj, nužno je izraditi 5 km nove dionice kanala.

Konačna duljina kanala Sava – Sava iznosit će 33,42 km, a protezat će se od Jankomira u Gradu Zagrebu do Stružeca Posavskog u Zagrebačkoj županiji. Osim toga kanal je potrebno produbiti kako bi mogao primiti protok od oko 4000 m3/s prilikom nailaska vodnoga vala, a u nizvodnom dijelu i proširiti. Proširenje se planira na desnoj strani jer se s lijeve strane nalaze naselja.

Danas postoji osam prijelaza preko kanala i deset prometnica po dnu kanala. Dio prijelaza trebat će rekonstruirati zbog promjena dimenzija kanala, a umjesto prometnica po dnu kanala planirani su prijelazi.


Our address

Address:
Kanal Sava-Sava rekonstruirani je postojeći kanal Sava-Odra. Rekonstrukcija je planirana na način da se kanal koji u postojećem stanju završava u Odranskom polju u najbližoj točki spoji s rijekom Savom.
GPS:
45.720323, 15.952406

Comments are closed.