MHE Brdovec

You are here Home  > MHE >  MHE Brdovec
Item image

Radi stabilizacije razine podzemnih voda potrebno je napraviti niz stepenica u koritu rijeke Save. Budući da će svaka vodna stepenica imati pad, stvara se hidropotencijal koji se planira iskoristiti izgradnjom male hidroelektrane (MHE).

Preko MHE Brdovec planirana je izgradnja pješačko-biciklističkog prijelaza preko Save, a imat će i brodsku prevodnicu za plovila u II. kategoriji plovnosti.

Mala hidroelektrana Brdovec smještena je u koritu rijeke Save uzvodno od ušća potoka Bregana u rijeku Savu. Planirane je instalirane snage od 14,42MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 58GWh. U slučaju dolaska velikih vodnih valova objekt se u potpunosti potapa.


Our address

Address:
Mala hidroelektrana Brdovec smještena je u koritu rijeke Save uzvodno od ušća potoka Bregana u rijeku Savu. Planirane je instalirane snage od 14,42MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 58GWh.
GPS:
45.84255321377438, 15.712165832519531

Comments are closed.