MHE Jarun

You are here Home  > MHE >  MHE Jarun
Item image
Slike objekata: MHE Jarun

Slike objekata: MHE Jarun

Radi stabilizacije razine podzemnih voda potrebno je napraviti niz stepenica u koritu rijeke Save. Budući da će svaka vodna stepenica imati pad, stvara se hidropotencijal koji se planira iskoristiti izgradnjom male hidroelektrane (MHE).

Preko MHE Jarun planirana je izgradnja pješačko-biciklističkog prijelaza preko Save, a imat će i brodsku prevodnicu za plovila u II. kategoriji plovnosti.

Mala hidroelektrana Jarun smještena je u koritu rijeke Save uzvodno od ušća potoka Vrapčak u rijeku Savu. Planirane je instalirane snage od 10,61MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 53 GWh.


Our address

Address:
Mala hidroelektrana Jarun smještena je u koritu rijeke Save uzvodno od ušća potoka Vrapčak u rijeku Savu. Planirane je instalirane snage od 10,61MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 53 GWh.
GPS:
45.7803393078959, 15.946726798574673

Comments are closed.