MHE Samobor

You are here Home  > MHE >  MHE Samobor
Item image
Slike objekata: MHE Samobor

Slike objekata: MHE Samobor

Radi stabilizacije razine podzemnih voda potrebno je napraviti niz stepenica u koritu rijeke Save. Budući da će svaka vodna stepenica imati pad, stvara se hidropotencijal koji se planira iskoristiti izgradnjom male hidroelektrane (MHE).

Preko MHE Samobor planirana je izgradnja pješačko-biciklističkog prijelaza preko Save, a imat će i brodsku prevodnicu za plovila u II. kategoriji plovnosti.

Mala hidroelektrana Samobor smještena je u koritu rijeke Save uzvodno od ušća potoka Gradina u rijeku Savu. Planirane je instalirane snage od 14,33MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 58GWh. U slučaju dolaska velikih vodnih valova objekt se u potpunosti potapa.


Our address

Address:
Mala hidroelektrana Samobor smještena je u koritu rijeke Save uzvodno od ušća potoka Gradina u rijeku Savu. Planirane je instalirane snage od 14,33MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od oko 58GWh.
GPS:
45.841975222315426, 15.758285520714708

Comments are closed.