Odluka o sadržaju strateške studije procjene utjecaja na okoliš

Poplava 1964

Zagreb, 18. srpnja 2014. – Ministar gospodarstva donio je odluku o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš programa Zagreb na Savi, čime je nastavljena procedura izrade tog strateškog dokumenta. Izrada je s 1,5 milijuna eura sufinancirana od strane Europske unije, a za pripremu programa zaduženi su Program Sava d.o.o te međunarodni konzorcij MottMacdonald, WYG i Atkins.

Cijela odluka dostupna je na sljedećoj poveznici: Odluka_sadrzaj_ss_Sava_Slo_Sisak

Close Comments

Comments are closed.