Održan sastanak s predstavnicima Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Foto: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Zagreb, 5. ožujak – U okviru daljnjih aktivnosti na izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije u Zavodu za prostorno uređenje održan je sastanak s predstavnicima Zagrebačke županije. Na sastanku su predstavljene posljednje aktivnosti na izradi Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (poznatog kao Zagreb na Savi) te su razmatrane mogućnosti implementacije projekta u prostorno plansku dokumentaciju.

Predstavnici našeg društva već su detaljno upoznali predstavnike Zagrebačke županije s projektom na prezentaciji održanoj u listopadu 2017. godine.

Zahtjev za implementacijom projekta u Prostorni plan Zagrebačke županije razmatrat će se u okviru izrade Nacrta VII. Izmjena i dopuna prostornog plana, uz naglašenu potrebu usuglašavanja s nadležnim državnim i županijskim javnopravnim tijelima.

Close Comments

Comments are closed.