Održivost je temeljni princip

Hydro Power Sustainability Assessment Protocol LogoZagreb, 27.veljače 2014. – Zagreb na Savi je prvi program u svijetu za koji će se provesti testiranje stupnja održivosti u ranoj fazi razvoja programa na temelju čega će se dobiti smjernice za daljnji razvoj. Procjena održivosti programa Zagreb na Savi prema Hydro Power Sustainability Assessment Protocol počela je danas i trajat će do kraja kolovoza 2014., a provest će je akreditirani stručnjaci iz International Hydropower Association. Održivost programa će se evaluirati u nekoliko kategorija, a u potpunosti će se financirati iz EU projekta Hydro 4LIFE.

Protokol su zajednički razvili Svjetska banka, Worldwide fund for nature (WWF), The Nature Conservancy, Transparency International, Citi Institutional Clients Group te ministarstva za zaštitu okoliša nekoliko država. Taj je protokol metoda ocjenjivanja pojedinačnih projekata prema globalno primjenjivim kriterijima od strane nepristranih, akreditiranih stručnjaka. Dosad su prema protokolu ocijenjeni projekti u Njemačkoj, Australiji, Kini, Kanadi i drugdje, a Zagreb na Savi će biti prvi u svijetu ocijenjeni projekt u ranoj fazi pripreme. Ranom fazom pripreme smatra se period do završetka izrade studije izvodivosti. Ovaj zajednički projekt nevladinih organizacija i financijskih institucija za cilj ima selekciju održivih projekata u koje je smanjen rizik ulaganja.

Tijekom evaluacije, inozemni stručnjaci će posjetiti sve lokacije planiranih objekata te intervjuirati desetke predstavnika dionika, nevladinih udruga te građana. Planirano je da se održivost programa ocjenjuje i u sljedećim fazama.

Zagreb na Savi je program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska. Nova koncepcija programa razvijena je 2013. godine te joj je EU dodijelila 1,5 milijuna eura tehničke pomoći za izradu studije izvodivosti i strateške procjene utjecaja na okoliš. Nova koncepcija predviđa stabilizaciju razine podzemnih voda, plovnost, oslobađanje prostornog potencijala u Zagrebu te energetsko korištenje rijeke na području od slovenske granice do Siska.

Close Comments

Comments are closed.