Predstavljanje programa Zagreb na Savi u Velikoj Gorici

Velika Gorica, 5. srpnja 2018. – U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Grada Velike Gorice te tvrtke Program Sava d.o.o., u prostorima Pučkog otvorenog učilišta održan je okrugli stol na temu „Velika Gorica – jedan od generatora razvoja metropolskog područja grada Zagreba“. Kao najava otvorenja zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, okrugli je stol obradio najvažnije razvojne teme grada Velike Gorice poput projekata Airport city i Zagreba na Savi sa ciljem identifikacije sinergijskih efekata između planova. Okupljene su uvodno pozdravili gradonačelnik Grada Velike Gorice, Dražen Barišić te potpredsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt, dok je cjelokupni skup moderirao akademik Branko Kincl.

Okrugli je stol prvim izlaganjem otvorila privremena pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Davorka Križaj, dipl.ing.arh. Kroz svoje je izlaganje prisutne podsjetila na važeće elemente prisutne u planovima svih razina na području Grada Velike Gorice.

Rezultate studije izvodivosti s osvrtom na stratešku studiju utjecaja na okoliš predstavila je mr.sc.Ivana Ivanković, dipl.ing. Tijekom svojeg izlaganja naglasila je dokazanu ekonomsku isplativost realizacije programa Zagreb na Savi, ali i nužnost intervencije zbog pada razina podzemnih voda.

Analize razine podzemnih voda te njihova vrednovanja napravljene u sklopu studijske dokumentacije predstavio je prof.dr.sc. Kristijan Posavec s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Naveo je tri metodologije razvijene sa ciljem ekonomskog vrednovanja vode kao strateškog resursa te upozorio na negativne trendove koji su prisutni u zagrebačkom i samoborskom vodonosniku.

Posljednje izlaganje bilo je ono akademika Branka Kincla koji je predloženi sustav ocijenio kao izvrstan. U svojem je izlaganju naveo utjecaje i moguće sinergije programa sa širim područjem, od kojih izdvaja mogućnost sinergije programa s planiranim projektima u sferi prometa. Posebno zadovoljstvo je izrazio po pitanju evolucije samog projektnog rješenja koje je pokazalo da je razvoj transparentan i uključiv.

Na kraju su svi sudionici pozvali okupljene na sudjelovanje u javnoj raspravi o predloženom programu koja se očekuje u listopadu.

Close Comments

Comments are closed.