Prezentacija programa Zagreb na Savi u Društvu arhitekata Zagreba

DAZ_logo2

Zagreb, 15. listopada – javno predstavljanje koncepcijskog rješenja programa Zagreb na Savi nastavilo se u prostorijama Društva arhitekata Zagreba. Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save pred više od 50 članova Društva predstavio je Leo Penović, održavši prezentaciju tehničkog rješenja koje je razvijeno početkom 2013.

Tijekom prezentacije pozvao je stručnjake okupljene u Društvu arhitekata Zagreba da počnu promišljati i razgovarati o potencijalima koje donosi nova koncepcija. Istaknuo je važnost pravovremenog početka argumentirane rasprave kod ovako važnih i kompleksnih projekata, jer samo se kroz stručnu raspravu mogu pronaći najbolja rješenja.

Nakon prezentacije, sudionici su se podijelili u manje skupine u kojima su mogli slobodno raspraviti perspektive programa, ali i eventualne zapreke na koje bi program mogao naići, odnosno na koje bi voditelj programa svakako morao obratiti pozornost. Svaka grupa je ponudila svoju verziju zaključaka te će oni biti objedinjeni na jednom mjestu, što će biti dragocjena smjernica voditelju programa u daljnjem razvoju.

Hrvatska udruga arhitekata i Društvo arhitekata Zagreba uključeni su u Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska, odnosno Zagreb na Savi, od samog početka izrade koncepcijskog rješenja. Delegati ovih udruga članovi su Stručnog savjeta programa od njegova osnutka te prate izradu svih studija i rješenja povezanih s programom Zagreb na Savi.

Predstavljeno tehničko rješenje rješava problem snižavanja razina podzemnih voda te podiže razinu obrane od poplave na cjelokupnom području od slovenske granice do Siska. Energetski potencijali novog rješenja iznose 25% godišnje potrošnje Zagreba, a u samome gradu se oslobađa prostorni potencijal od 350 Ha.

Close Comments

Comments are closed.