Prostorni

Oslobađanje razvojnog potencijala grada Zagreba na zemljištu između nasipa

Trenutačni sustav obrane od poplave projektiran je tako da većinu vodnog vala provodi kroz Zagreb inundacijskim područjem ukupne širine 300 m. Ostatak vodnog vala ispušta se u odteretni kanal Sava-Odra.

Inundacija

Nova koncepcija predviđa odvođenje velikog vodnog vala kanalom Sava-Sava (rekonstruirani kanal Sava-Odra) dok bi kroz Zagreb prolazilo onoliko vode koliko stane u korito rijeke. Sustav obrane Zagreba s 50 km nasipa kroz grad premjestio bi se na 15 km lijevog nasipa odteretnog kanala. Izvedbom nove koncepcije Zagreba na Savi nasipi u Zagrebu prestali bi biti u funkciji obrane od poplave.

Nasipi

Oslobodio bi se razvojni prostorni potencijal od 350 Ha zemljišta koje se dosad koristilo za evakuaciju velikih vodnih valova. Za usporedbu, površina londonskog Cityja je oko 290 Ha, a površina Zagreba omeđena na zapadu Ulicom Republike Austrije, na istoku Heinzelovom ulicom, na sjeveru Ilicom i Vlaškom te prugom na jugu je tek 300 Ha.

Prostorni potencijal

Oslobođeni bi prostor tek trebao naći namjenu širokom demokratskom procedurom, uključivanjem svih javnosti te sagledavanjem svih interesa.

Close Comments