Blog Archives

Tvrtka voditelj programa promijenila ime u Program Sava d.o.o.

Zagreb na Savi logo

Sukladno potpisanom Sporazumu o suradnji na pripremi Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, tvrtka voditelj pripreme programa promijenila je ime HEP razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. u Program Sava d.o.o.

Dionici su se dogovorili o potrebi promjene imena kako bi do izražaja došao višenamjenski karakter samog Programa te uloga voditelja programa koji razvija Program u ime svih dionika.

Promjena imena nastupila je 24.ožujka 2014.

Pravne napomene

Svako korištenje www.zagrebnasavi.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava.

Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja Program Sava d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.

Nije dopušteno koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pisanog odobrenja Program Sava d.o.o.

Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Također, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Program Sava d.o.o. ili je ustupljeno tvrtki Program Sava d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Tvrtka Program Sava d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Program Sava d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo tvrtke Program Sava d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava tvrtka Program Sava d.o.o. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Program Sava d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije. Tvrtka Program Sava d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Program Sava d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Program Sava d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše web stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika stranica kad se dobrovoljno dostave. Ti će se podaci korisititi za udovoljenje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i uslugatvrtke Program Sava d.o.o.

Rubrika Natječaji isključivo je informativnog karaktera te ne služi kao službeno glasilo natječaja programa Zagreb na Savi.

Društvo Program Sava d.o.o. e-mail adrese koristi isključivo za slanje newslettera. Mogućnost odjave s liste primatelja jednostavna je kao i prijava. Svaki primatelj newslettera može se odjaviti na poveznici “Odjavi se” u dnu svakog glasila.

Video

Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, 2013. Koncepcijsko rješenje programa Zagreb na Savi koje predviđa odvođenje velikih vodnih valova mimo grada Zagreba.