Blog Archives

RHE Medvednica

Reverzibilna hidroelektrana Medvednica nije integralni dio sustava, ali je tijekom izrade koncepcije ispitana mogućnost njezine izgradnje. Ukoliko bi se u budućnosti u energetskom sustavu Republike Hrvatske pojavila potreba za njezinom izgradnjom, sustav je dimenzioniran za njezin prihvat.

RHE Medvednica

RHE Medvednica kao donji bazen može koristiti akumulaciju HE Prečko, a kao najpovoljnija ispitana lokacija gornjeg bazena pokazao se Bradovec.

RHE Medvednica-pad

Maksimalna moguća snaga reverzibilne hidroelektrane na toj lokaciji je 500MW.

Energetski

Korištenje energetskog potencijala rijeke Save

VHS Zaprešić

Ukupni energetski potencijal rijeke Save na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska iznosi približno 150 MW. Energetski objekti nove koncepcije programa Zagreb na Savi imaju središnju godišnju proizvodnu i instaliranu snagu od približno 630 GWh, sve iz obnovljivih izvora energije. To odgovara iznosu od 25% godišnje potrošnje grada Zagreba, s postignutom proizvodnjom u središtu potrošnje čime se minimaliziraju gubici u prijenosu energije.

Tijekom izrade novog koncepcijskog rješenja, ispitana je mogućnost izgradnje reverzibilne hidroelektrane na Medvednici koja bi kao svoj donji bazen koristila akumulaciju HE Prečko. RHE Medvednica nije integralni dio sustava, no sustav je dimenzioniran kako bi bio kompatibilan s njezinom izgradnjom kada i ako ona bude potrebna.