Blog Archives

Prometni

Svi objekti višenamjenskog sustava opremljeni su brodskim prevodnicama kako bi se osigurala nesmetana plovidba rijekom Savom do granice s Republikom Slovenijom.

Izvedbom nove koncepcije programa Zagreb na Savi rijeka Sava od Siska do granice s Republikom Slovenijom postaje plovna u II. kategoriji, što je kategorija malih riječnih brodova kapaciteta do 200 putnika.

Mala hidroelektrana Sisak smještena je nizvodno od planirane lokacije Luke Sisak čime se stabilizira vodno lice rijeke i umanjuje potreba visine dokova u luci. Na taj se način postiže sinergijski učinak dvaju planiranih projekata i značajno smanjuju troškovi izgradnje Luke Sisak.

Teglenica

Lokacije planiranih projekata nove zagrebačke obilaznice te željezničkog terminala kompatibilne su s programskom koncepcijom te je u jednoj točki moguć razvoj multimodalnog prometnog sustava: željezničkog, cestovnog, zračnog i brodskog.

Rotterdam-Constanta

 

Svaki od planiranih objekata sustava služi i kao prijelaz preko rijeke Save što dodatno povećava gustoću prometne infrastrukture na području obuhvata programa.