Blog Archives

Shema upravljanja

shema-upravljanja

Vijeće programa

Vijeće programa čine najviši dužnosnici iz redova dionika te ono odlučuje na strateškoj razini o razvoju programa i njegovim sastavnicama. Ono upravlja programom i potvrđuje članove Stručnog savjeta.

Operativna skupina

Operativnu skupinu čine osobe koje su delegirali članovi Vijeća programa i čija je zadaća svakodnevna operativna potpora voditelju Programa i rad na programu. S obzirom na višenamjenski karakter Programa, nužna je stalna komunikacija voditelja s predstavnicima dionika te potpora dionika sukladno njihovim ovlastima.

Stručni Savjet

Tijelo koje je osnovano s ciljem stručne i znanstvene verifikacije programa i rezultata. Više na Stručni savjet.

Konzultanti

Stručna potpora voditelju programa u različitim sferama djelatnosti. Rad konzultanata i njihovih predloženih rješenja pod stalnim je nadzorom Stručnog savjeta.

Voditelj programa

Zadaća voditelja je razvoj i operativno upravljanje Programom. On izvještava Vijeće programa o napretku te priprema podloge za strateške odluke Vijeća.