Blog Archives

Energetski

Male hidroelektrane (MHE) predloženog sustava na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska koriste približno 130 MW energetskog potencijala rijeke Save.

VHS Zaprešić

Energetski objekti nove koncepcije programa Zagreb na Savi imaju središnju godišnju proizvodnju od približno 587 GWh, sve iz obnovljivih izvora energije. To odgovara iznosu od 20% prosječnih godišnjih potreba grada Zagreba za električnom energijom, s postignutom proizvodnjom u središtu potrošnje čime se minimaliziraju gubici u prijenosu energije.

U novom koncepcijskom rješenju energetski potencijal Programa koristi se na 10 manjih vodno energetskih stepenica: MHE Brdovec, MHE Samobor, MHE Zaprešić, MHE Podsused, MHE Prečko, MHE Sisak, MHE Jarun, MHE Šanci, MHE Petruševec i MHE Ivanja Reka.