Blog Archives

Regionalni okrugli stol o vodnom gospodarstvu u jugoistočnoj Europi

Nasipi

Zagreb, 10.prosinca 2014. – okrugli stol u organizaciji Regional Cooperation Councila, Global Water Partnershipa te Regional Environmental Centra za srednju i istočnu Europu, okupio je vodeće regionalne stručnjake za vodno gospodarstvo s ciljem razvoja Nexusa, unificiranog multidisciplinarnog pristupa razvoju vodnog gospodarstva. Nexus bi integrirao ciljeve očuvanja vodnih resursa, proizvodnje hrane, energije i zaštite okoliša u svim projektima vezanim uz vodoprivredu.

Tvrtku Program Sava te načine usklađivanja različitih programskih ciljeva predstavio je Venko Ćurlin. Također, u kontekstu multidisciplinarnog pristupa projektima predstavljena je i studija slučaja procjene održivosti projekta prema Hydropower Sustainability Assessment Protocol metodi.

Događaj je organiziran u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, građevinarstva i nuklearne sigurnosti Republike Njemačke, Ekonomske komisije UN-a za Europu (UNECE) te Global Environment Facility IW:LEARN.

4. savjetovanje o Savi u organizaciji udruge SLAP

Poplava 1964

4.prosinca 2014. – napredak u razvoju programa Zagreb na Savi prezentiran je i na četvrtoj konferenciji o višenamjenskom korištenju Save koju organizira SLAP – udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora. Konferencija se održala u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture te okupila stotinjak stručnjaka iz Hrvatske iz inozemstva. S obzirom na ovogodišnje katastrofalne poplave, izlaganja su većinom bila povezana s integralnim upravljanjem riječnim slivom o čemu su govorili stručnjaci iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije.

O multikriterijskoj analizi programa Zagreb na Savi govorio je Dubravko Ponoš, direktor tvrtke Program Sava d.o.o., zadužene za razvoj navedenog programa. Bodovanje u sklopu multikriterijske analize odradio je Stručni savjet Programa, kako bi se osigurao neovisan, multidisciplinaran znanstveni pristup metodi. „Opcija iz 2013. prema kojoj veliki vodni val ide mimo Zagreba dobila je najveći broj bodova te je potvrđena od strane Vijeća programa. Tri kriterija koja su u analizi donosila najviše bodova bili su vodoopskrba, zaštita od poplava te zaštita okoliša. Detaljna studija izvodivosti izrađuje se za opciju 2013., dok se strateška procjena utjecaja na okoliš izrađuje za sve 3 uspoređene opcije.“ zaključio je Ponoš.

Inicijativa predvođena udrugom SLAP zadala si je cilj okupljanja stručne javnosti jednom godišnje na Savjetovanju kako bi raspravljali o problematici rijeke Save. Fokus prvog Savjetovanja je bio vezan uz projekt „Zagreb na Savi“ te praćenje njegovog razvoja kojim će se definirati uređenje Save od granice Hrvatske sa Slovenijom do Siska. 4.savjetovanje bilo je posvećeno integralnom pristupu uređenju cijelog sliva rijeke Save s posebnim osvrtom na nedavne poplave.

O prostornom potencijalu odlučit će struka i građani

Zagreb na Savi - Nasipi

Zagreb, 9.travnja 2014. – na danas otvorenoj konferenciji o tržištu nekretnina prezentirani su potencijali programa Zagreb na Savi pred više od stotinu sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Uvodnu riječ na konferenciji održao je veleposlanik Velike Britanije u Hrvatskoj David Slinn, dok je konferenciju otvorila ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. Zemlja partner događanja je Velika Britanija, a glavne teme su energetika, infrastruktura, EU fondovi, održivost i poslovne nekretnine.

S obzirom na višenamjenski karakter, potencijali programa Zagreb na Savi podijeljene su u 4 glavne kategorije. Stabilizacija razina podzemnih voda te zaštita od poplava kao vodoprivredni potencijal, razvoj plovnog puta na rijeci Savi kao prometni, korištenje potencijala rijeke za proizvodnju električne energije te oslobađanje prostora u Zagrebu kao potencijal za urbanu regeneraciju.

Voditelj programa, Leo Penović naglasio je da prostor u Zagrebu postaje razvojni potencijal o čijoj će budućnosti i namjeni morati odlučiti struka i građani, a zadaća voditelja programa je ne opteretiti taj prostor niti jednim eurom zahtjeva povrata investicije. Jedino na taj način planiranje i osmišljavanje tog prostora može biti slobodno i transparentno.

Započeo postupak određivanja sadržaja strateške studije

Zagreb na Savi logo

Zagreb, 14.ožujka 2014. – Sukladno odluci ministra gospodarstva o pokretanju strateške procjene utjecaja na okoliš Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, započeo je postupak određivanja sadržaja strateške studije.

Poziva se sva zainteresirana javnost da  dostavi mišljenje i prijedloge za sadržaj studije na: Ministarstvo gospodarstva, Uprava sa energetiku i rudarstvo, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, fax (01) 610 9113 ili elektroničkom poštom energetika@mingo.hr

Više informacija na sljedećoj poveznici: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=6022

Održivost je temeljni princip

Hydro Power Sustainability Assessment Protocol LogoZagreb, 27.veljače 2014. – Zagreb na Savi je prvi program u svijetu za koji će se provesti testiranje stupnja održivosti u ranoj fazi razvoja programa na temelju čega će se dobiti smjernice za daljnji razvoj. Procjena održivosti programa Zagreb na Savi prema Hydro Power Sustainability Assessment Protocol počela je danas i trajat će do kraja kolovoza 2014., a provest će je akreditirani stručnjaci iz International Hydropower Association. Održivost programa će se evaluirati u nekoliko kategorija, a u potpunosti će se financirati iz EU projekta Hydro 4LIFE.

(more…)

Početna

“Zagreb na Savi – Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska”

Vlada Republike Hrvatske dala je mandat društvu Program Sava d.o.o. za razvoj Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska.

Cilj razvoja programa jest zaustavljanje negativnih trendova razina podzemnih voda, zaštita okoliša, korištenje energetskog potencijala, razvoj plovnog puta te pomicanje linije poplavnog rizika iz središta Zagreba. Uz HEP grupu, čiji je Program Sava d.o.o. član, u razvoj su uključeni Vlada RH, Hrvatske vode, Grad Zagreb, Zagrebačka županija te Sisačko-moslavačka županija.

Pravne napomene

Svako korištenje www.zagrebnasavi.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava.

Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja Program Sava d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.

Nije dopušteno koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u ostale trgovačke svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pisanog odobrenja Program Sava d.o.o.

Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao niti onih koji krše neka od prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica kršenja nekog prava ili za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Također, pridržavamo pravo (ali ne i obvezu) da korisničke poruke u cijelosti ili djelomično izbrišemo.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada tvrtki Program Sava d.o.o. ili je ustupljeno tvrtki Program Sava d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Tvrtka Program Sava d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu tvrtke Program Sava d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smije se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji bez ograničenja, no može se zatražiti dopuštenje za umnožavanje. Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo tvrtke Program Sava d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internet stranicama pridržava tvrtka Program Sava d.o.o. Dopuštenje se daje medijskim subjektima radi upotrebe materijala isključivo u uredničke i promidžbene svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Također nije dopuštena uporaba bilo kojeg materijala s ovih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste.

Program Sava d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web lokacije. Tvrtka Program Sava d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost.

Program Sava d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Program Sava d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na naše web stranice i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika stranica kad se dobrovoljno dostave. Ti će se podaci korisititi za udovoljenje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i uslugatvrtke Program Sava d.o.o.

Rubrika Natječaji isključivo je informativnog karaktera te ne služi kao službeno glasilo natječaja programa Zagreb na Savi.

Društvo Program Sava d.o.o. e-mail adrese koristi isključivo za slanje newslettera. Mogućnost odjave s liste primatelja jednostavna je kao i prijava. Svaki primatelj newslettera može se odjaviti na poveznici “Odjavi se” u dnu svakog glasila.

Video

Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, 2013. Koncepcijsko rješenje programa Zagreb na Savi koje predviđa odvođenje velikih vodnih valova mimo grada Zagreba.