Tvrtka voditelj programa promijenila ime u Program Sava d.o.o.

Zagreb na Savi logo

Sukladno potpisanom Sporazumu o suradnji na pripremi Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, tvrtka voditelj pripreme programa promijenila je ime HEP razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. u Program Sava d.o.o.

Dionici su se dogovorili o potrebi promjene imena kako bi do izražaja došao višenamjenski karakter samog Programa te uloga voditelja programa koji razvija Program u ime svih dionika.

Promjena imena nastupila je 24.ožujka 2014.

Close Comments

Comments are closed.