U HAZU održana stručno-znanstvena rasprava o uređenju rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska

NasipiZagreb, 09. listopada – U organizaciji Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU u Akademiji je održana stručno – znanstvena rasprava o “Programu zaštite uređenja i korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska – Zagreb na Savi“.

Povod raspravi je upravo dovršena Studija “VIŠENAMJENSKI SUSTAV UREĐENJA, ZAŠTITE I KORIŠTENJA RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA – koncept sustava” koju je izradio ELEKTROPROJEKT – projektiranje, konzalting i inženjering d.d. iz Zagreba, a kao investitor projektom rukovodi HEP – Razvoj višenamjenskih nekretninskih projekata d.o.o. iz Zagreba.

U uvodnom govoru akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti istaknuo je stratešku važnost  ovog projekta kao pokretača za dugoročni razvoj ovog dijela Hrvatske. Naglasio je kako je zadaća Hrvatske akademije da mobilizira i organizira znanstvenu i stručnu javnost te da osigura da se različita mišljenja iskristaliziraju u skladu sa stručnim, znanstvenim i etičkim načelima. Akademija je referentno mjesto gdje se ti stavovi kreiraju, a njezin je zadatak osigurati stabilnost i biti relevantna točka oslanjanja koja može dati odgovore na sva strateška pitanja razvoja Hrvatske. Govoreći o projektu, akademik Kusić rekao je kako ovaj projekt posebno kompleksna i važna tematika i zahtijeva sinergijski pristup, jer utječe na razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Svi projekti moraju se zasnivati na znanstvenim i stručnim osnovama a Akademija jamči takav način rada.

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, obraćajući se prisutnima, posebno je naglasio kako će se prilikom realizacije projekta voditi računa o najvišim standardima struke uz poštivanje interesa građana grada Zagreba i Republike Hrvatske. “Samo sinergijom svih dionika – Vlade, struke, agencija, javnih poduzeća te jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i vodeći računa o interesima građana, može se realizirati ovaj važan projekt koji ima potencijal i treba biti zamašnjak razvoja ovoga područja, ali i cijelog hrvatskog gospodarstva”.

Voditelj projekta Leo Penović predstavio je Studiju, njezinu kompleksnost kao i njezinu stratešku važnost za dugoročni razvoj i kvalitetu života ljudi ovog dijela Hrvatske. Naglasio je kako se program temelji na četiri osnovna principa koji se moraju poštovati, a to su zaštita okoliša, revitalizacija prirodnih sredina, održivi razvoj i primjena najviših svjetskih standarda.

Akademik Branko Kincl naglasio je kako predloženi način korištenja rijeke Save kao i njezin dugoročni utjecaj na temeljne vrijednosti razvitka opisanog područja, uz pravilnu primjenu kvalitetnih rješenja može postati pokretač dugoročnog razvoja i preobrazbe prostora i života ljudi Zagrebačke županije, grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije, a predloženi pristup rješavanju mogao bi postati primjerom i za druge slične razvojne projekte.

Close Comments

Comments are closed.