Video

Višenamjenski hidrotehnički sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, 2013. Koncepcijsko rješenje programa Zagreb na Savi koje predviđa odvođenje velikih vodnih valova mimo grada Zagreba.

 

Close Comments