In memoriam Boris Fiolić

Zagreb, 27.veljače – Jučer nas je nakon duge i teške bolesti napustio Boris Fiolić, član Stručnoga savjeta programa Zagreb na Savi. Na razvoju Programa sudjelovao je kao delegat Hrvatske komore arhitekata od samoga početka, a njegov doprinos bio je neprocjenjiv.

Iskrena sućut obitelji i prijateljima u ovim teškim trenucima.

Djelatnici Program Sava d.o.o.

Zagreb na Savi predstavljen u Društvu arhitekata Zagreba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, 14. i 15. prosinca – Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi, predstavljen je na dvodnevnoj radionici na kojoj je sudjelovalo više od 50 predstavnika urbanističke stručne javnosti te nevladinih organizacija. Događanje se održalo u prostorima Društva arhitekata Zagreba (DAZ), a organizirano je s ciljem upoznavanja urbanističke stručne javnosti s predloženim tehničkim rješenjem i studijom izvodivosti kako bi se mogao osmisliti model participacije stručnih javnosti na daljnjim aktivnostima. Radionica je nastavak suradnje društva Program Sava d.o.o. i DAZ-a, organizacije koja od samog početka sudjeluje u razvoju programa Zagreb na Savi. Predstavnici urbanističkih udruženja u razvoju sudjeluju kroz stručni savjet programa, a prethodno je u suradnji s DAZ-om organizirana i studentska radionica kroz koju su multidisciplinarni studentski timovi dali prijedloge uređenja prostora u Zagrebu.
Prvoga dana radionice prezentiran je povijesni razvoj rijeke Save na području Zagreba, radovi sa studentske radionice u organizaciji Program Sava d.o.o. i DAZ-a te na kraju tehničko rješenje i rezultati studije izvodivosti programa Zagreb na Savi kao uvod u okrugli stol na temu Zagreba na Savi. Na okruglom su stolu sudjelovali akademik Branko Kincl, prof.dr.sc. Kristijan Posavec s RGN-a, prof.dr.sc. Boris Beraković s Građevinskog fakulteta, Mateja Leljak iz Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, predstavnica Ureda za strategijsko planiranje Grada Zagreba te Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o.
Drugi je dan bio rezerviran za predstavljanje primjera dobre prakse te fokus grupe u kojima su predstavnici nevladinih organizacija mogli davati svoje sugestije za daljnji razvoj programa te dobiti odgovore na detaljna pitanja o samom programu. Program je moderirao dr.sc. Rene Lisac, dok su sudjelovali predstavnici udruga: RIO – Udruga za održivi razvoj Središće, Udruga STUP Trnje, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Za kaj? Za Kajzericu!, te brojni drugi.
Dvodnevna radionica kulminirala je donošenjem zaključaka koji daju temelj za daljnju suradnju i razvoj programa, a koje je predstavio Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba.

 

Vizualizacije idejnog rješenja

Kao dio projektne dokumentacije programa Zagreb na Savi, IPF3 međunarodni konzorcij sufinancirao je izradu fotorealističnih prikaza objekata prema idejnom rješenju programa. Ovo su prvi prikazi planiranih objekata, a u daljnjim fazama razvoja moguće je djelomično odstupanje.

Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi, predstavlja sveobuhvatno višenamjensko rješenje za brojne prisutne probleme na navedenoj dionici rijeke. Realizacijom programa predviđa se stabilizacija razina podzemnih voda što bi dugoročno osiguralo pouzdanost vodoopskrbe, viši stupanj zaštite od poplave, energetsko korištenje rijeke, razvoj plovnosti te mogućnost regeneracije prostora uz rijeku Savu u gradu Zagrebu i okolici.

Izradu idejnog rješenja, studije izvodivosti te strateške studije utjecaja na okoliš sufinancirala je Europska unija s 1,5 milijuna eura tehničke pomoći.

Prvo predstavljanje studije izvodivosti programa Zagreb na Savi

 

 

Zagreb, 29. i 30. studenog – Studija izvodivosti te strateška studija utjecaja na okoliš koje je izradio međunarodni konzorcij IPF3 prvi su put javno predstavljene na međunarodnoj konferenciji „7. Savjetovanje o održivom korištenju rijeke Save“ u organizaciji udruge SLAP. Programska dokumentacija predstavljena je kroz ukupno četiri prezentacije djelatnika društva Program Sava d.o.o. kroz koje su se predočili rezultati brojnih analiza provedenih za potrebe razvoja programa Zagreb na Savi (Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska).  Nakon prezentacija povela se rasprava između više od stotinu okupljenih sudionika, a sve je kulminiralo prijedlogom zaključaka konferencije u kojima se daje podrška društvu Program Sava d.o.o. za nastavak razvoja koncepta prikazanog u studijama. Konferencija se održala pod visokim povjerenstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Skupštine Grada Zagreba.

Nakon pozdravnih govora, blok izlaganja vezan za Zagreb na Savi otvorila je mr.sc.Ivana Ivanković prezentacijom analiziranih koristi u okviru studije izvodivosti. „Analizirane su koristi za koje se u startu pretpostavljalo da će donijeti najveću ekonomsku i širu društvenu korist. Redom, to su koristi stabilizacije razina podzemnih voda, izbjegnute štete od poplava, proizvodnja električne energije, izbjegnute emisije CO2, urbana regeneracija, vrijednost raspoloživog materijala iz iskopa te poboljšanje uvjeta poljoprivredne proizvodnje.“ Međunarodni su konzultanti neto ekonomsku sadašnju vrijednost realizacije programa Zagreb na Savi procijenili na približno 350 milijuna eura, odnosno ekonomska je korist za taj iznos viša od troškova. Međutim, iako je zaštita pitke vode primarni cilj realizacije programa, ona u ekonomskoj analizi djeluje s tek 4% vrijednosti. „Razrađene su 3 metodologije vrednovanja podzemnih voda, ali je u studiju uvrštena najkonzervativnija procjena. Iako je očuvanje strateških rezervi na razini EU definirano kao prioritet, i dalje ne postoji unificirana metodologija vrednovanja ekonomskih koristi toga resursa. Primjerice, razlika između metodologija koje su korištene za potrebe ove studije je približno 1:6 između najkonzervativnije i one ekonomski najviše.“ zaključila je Ivanković.

Sljedeće je izlaganje održala mr.sc.Hrvojka Šunjić koja je predstavila aktivnosti na strateškoj studiji utjecaja na okoliš.  „S obzirom da je procedura strateške procjene utjecaja na okoliš relativno nov postupak koji smo usvojili ulaskom u Europsku uniju, rad na studiji za Program ove veličine svakako je predstavljao izazov.“ Razmatran je utjecaj prijedloga Programa na sljedeće: klima, geološka građa, površinske i podzemne vode, bioraznolikost, zaštićena područja, tlo i poljoprivreda, šume i šumarstvo, lovstvo i ribarstvo, korištenje i namjena prostora, arheološka i kulturna baština, krajobraz, turizam i rekreacija, promet i prometna infrastruktura, stanovništvo i ljudsko zdravlje, kao i područja ekološke mreže NATURA 2000. Kao sljedeće korake u proceduri navela je rad povjerenstva za stratešku procjenu, javnu raspravu te mišljenje/izvješće o provedenoj strateškoj procjeni.

O prostornom aspektu programa Zagreb na Savi govorio je Venko Ćurlin. U svojoj je prezentaciji prikazao točne lokacije svih objekata te njihovu usklađenost s postojećim prostornim planovima. „Program je uvršten u Strategiju prostornoga razvoja Republike Hrvatske te radimo na tome da bude uvršten i u Državni plan prostornog razvoja koji se bazira na Strategiji i koji je trenutno u izradi.“

Završnu je prezentaciju u bloku izlaganja vezanom za Zagreb na Savi održala Irena Ratković-Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o. Prisutne je podsjetila na ciljeve razvoja Programa, odnosno primarni cilj stabilizacije razina podzemnih voda, te napomenula da je društvo Program Sava d.o.o. ispunilo Zaključak Vlade Republike Hrvatske koji je definirao ovu fazu pripreme. „U ovom Programu energetika dolazi kao održivo rješenje stabilizacije podzemnih voda, imamo sinergijski učinak proizvodnje električne energije i postizanja širih društvenih koristi. Konzultanti koje je odabrala sama Europska unija došli su do zaključka da je program Zagreb na Savi ekonomski isplativ i prikladan za EU financiranje. Vjerujem da ćemo krenuti prema realizaciji te je s ciljem nastavka aktivnosti rada na Programu upućen prijedlog novog zaključka Vlade RH u proceduru donošenja. S obzirom na sve probleme koje imamo na rijeci Savi, nije pitanje hoćemo li nešto poduzeti, već što ćemo poduzeti. Program koji se predlaže objedinjuje najveći broj koristi i do njega se došlo participacijom velikog broja dionika.“

Nakon izlaganja povela se rasprava o studijama koja je kulminirala predloženim zaključcima konferencije. Sudionici su predložili da se u zaključke uvrsti podrška konceptu te studijama izrađenim za program Zagreb na Savi. Također, nakon provedene javne rasprave predložit će se Vladi Republike Hrvatske da se definirani program uvrsti u strateške projekte Republike Hrvatske i da se Saboru Republike Hrvatske predloži donošenje posebnog Zakona o Savi.

Održana konferencija Hydropower Balkans 2017

Podgorica, 15.-17.studenog – Jedna od najvećih međunarodnih regionalnih konferencija na temu hidroenergije ovoga je tjedna u Crnoj Gori okupila sudionike iz više od 10 europskih zemalja. Svrha konferencije je pregled trenutnog stanja hidroenergije u okruženju s naglaskom na planirane projekte. Ovogodišnja je konferencija otvorena panel diskusijom na kojoj su državni tajnici za energetiku Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Kosova te Rumunjske predstavili nacionalne politike i planove, ali i dali svoje viđenje daljnjeg razvoja iskorištavanja vodnih potencijala na globalnoj razini. Hrvatsku elektroprivredu je kroz pregled realiziranih i planiranih hidroenergetskih projekata na konferenciji  predstavio predsjednik Uprave, mr.sc. Perica Jukić. Osim njega, prezentaciju o energetskom segmentu programa Zagreb na Savi održala je Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o.

Jukić je u svojem izlaganju predstavio HEP grupu te naveo dosad realizirane hidroenergetske projekte. „Hrvatska elektroprivreda sa svojih 26 hidroelektrana predstavlja jednu od najčistijih energetskih tvrtki u Europi. Naše hidroelektrane imaju instaliranu snagu od približno 2 GW, čine 45% naše ukupne instalirane snage te proizvode približno 35% godišnje potrošnje. Jedan od naših prioriteta je revitalizacija postojećih hidroelektrana.“ Od planiranih projekata istaknuti su projekti HE Kosinj te HE Senj 2. „Važno je konstantno naglašavati da hidroelektrane pripadaju u obnovljive izvore, a pri razvoju i realizaciji nužna je potpora lokalne, regionalne i državne vlasti.“ – svoje izlaganje zaključio je Jukić.

Energetsku komponentu višenamjenskog programa Zagreb na Savi predstavila je Irena Ratković Malbaša, direktorica društva Program Sava d.o.o. koje djeluje u sastavu HEP grupe. „Planirana je izgradnja 10 manjih hidroelektrana, s približno 130 MW ukupne instalirane snage. Fond Western Balkans Investment Framework sufinancirao je izradu idejnog rješenja, studije izvodivosti te strateške studije utjecaja na okoliš za cijeli program s 1,5 milijuna eura. Uskoro nam predstoji predstavljanje programa te nastavak postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za cijeli program.“ istaknula je Ratković Malbaša.

Hydropower Balkans 2017  profesionalna je platforma koja okuplja ministre, velike ulagače, donositelje odluka, inicijatore i voditelje hidroenergetskih projekata. Njezin je cilj konsolidirati napore ka efikasnom razvoju i realizaciji hidroenergetskih projekata u ovom dijelu Europe.

Društvo Program Sava d.o.o. ispunilo Zaključak Vlade RH

Zagreb, 9.listopada 2017. – Dionicima Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (Program je poznat i kao Zagreb na Savi) danas su dostavljene studija izvodivosti, strateška studija utjecaja na okoliš te idejno rješenje Programa. Time su se stvorili preduvjeti za uspješno ispunjenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim se priprema Programa povjerila društvu Program Sava d.o.o. iz sastava HEP grupe. Navedenim se Zaključkom odredila široka struktura dionika koji sudjeluju u pripremi i upravljaju razvojem Programa kako bi se u optimalnoj varijanti Programa bilo zastupljeno čim više izravnih interesa građana. Institucionalni dionici određeni Zaključkom Vlade RH su: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, CEI, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb. Osim institucionalnih dionika, kroz Stručni savjet u ovu fazu razvoja Programa bili su uključeni: Društvo arhitekata Zagreb, Udruga hrvatskih arhitekata, Društvo građevinskih inženjera Zagreb, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora – SLAP te brojni predstavnici akademske zajednice.

Izradu studije izvodivosti i strateške studije utjecaja na okoliš sufinancirao je Western Balkans Investment Framework instrument Europske unije s 1,5 milijuna eura tehničke pomoći, dok se hrvatska strana obvezala sufinancirati 0.5 milijuna eura. Navedenu je dokumentaciju izradio međunarodni IPF3 konzorcij u sastavu MottMacdonald-WYG-Atkins uz pomoć domaćih stručnjaka.

S obzirom da je studija izvodivosti dokazala ekonomsku isplativost realizacije Programa, uskoro se očekuje sjednica Vijeća programa u kojem su predstavljeni svi dionici i na kojoj će se donijeti odluka o nastavku razvoja Programa.

Prezentacija programa Zagreb na Savi studentima Virginia Techa

Virginia Tech

Zagreb, 21.lipnja 2017. – Studenti američkog sveučilišta Virginia Tech, pod mentorstvom prof. Anamarie Bukvić, u sklopu IFE programa posjetili su grad Zagreb i društvo Program Sava d.o.o. Fokus njihovog posjeta bila je rijeka Sava, odnosno njezina važnost kao ekološkog resursa u kontekstu razvoja programa Zagreb na Savi. Tijekom posjeta prezentiran im je Program s posebnim naglaskom na procjenu održivosti prema Hydropower Sustainability Assessment Protocol metodologiji.

Zagreb na Savi prvi je projekt na svijetu čija je održivost procijenjena u ranoj fazi razvoja, pri čemu je proglašen održivim u svih 9 razmatranih kategorija. Posjet studenata Virginia Techa organiziralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Suradnja slovenske Regionalne razvojne agencije Posavje i društva Program Sava d.o.o.

RRA_PS

Bled, 15.lipnja 2017. – Kao dio Bled Water Festivala predstavljen je prijedlog hrvatsko-slovenskog prekograničnog pilot projekta višenamjenskog uređenja rijeke Save od Radeča do Siska. Zajedničku prezentaciju održali su direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, Martin Bratanič te direktorica društva Program Sava d.o.o., Irena Ratković Malbaša. Integralno promatranje rijeke i njezinog razvoja imperativ je svih strateških dokumenata Europske unije, ohrabruje se prekogranični pristup kako bi se osigurao održiv razvoj rijeke te povećao apsorpcijski kapacitet EU sredstava. Zajednički projekt predviđa usku koordinaciju uređenja rijeke Save sa slovenske i hrvatske strane te još intenzivniju suradnju sa Savskom komisijom.

Regionalna razvojna agencija Posavje je uz Hidroelektrarne na Spodnji Savi zadužena za višenamjenski razvoj rijeke Save u Sloveniji, dok društvo Program Sava d.o.o. ima mandat predložiti Vladi Republike Hrvatske Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska, poznatiji kao Zagreb na Savi. Kroz predloženi pilot projekt zajedničkog uređenja rijeke Save, stvorit će se platforma za prijenos iskustava u pripremi i realizaciji, što će biti od izrazitog značaja pri pripremi elektroenergetskih objekata na hrvatskoj dionici rijeke Save.

Prezentaciji su prisustvovali te projektu dali podršku predstavnici Vlade Republike Slovenije, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, predsjednik Uprave Hrvatske Elektroprivrede, Perica Jukić, predsjednik Uprave Hidroelektrarna na Spodnji Savi, Bogdan Barbič, predsjednik Savske komisije, Mitja Bricelj, direktor Razvojne agencije Zagreb, Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije Mario Čelan te brojni drugi.

Obilježavanje međunarodnog Dana rijeke Save

Sava

Oborovo, 1.lipnja 2017. – Udruga „SLAP – za očuvanje hrvatskih voda i mora“ i ove je godine organizirala obilježavanje međunarodnog Dana rijeke Save na kojem se okupilo stotinjak stručnjaka i članova udruge SLAP. Međunarodni Dan rijeke Save obilježava se 1. lipnja u četiri države u slivu rijeke Save – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Cilj obilježavanja je promicanje iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti, te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save. Događanje se održalo u mjestu Oborovo, uz samu rijeku Savu.

U bogatom je programu obilježavanja sudjelovalo i društvo Program Sava d.o.o. u čije je ime mr.sc. Ivana Ivanković prezentirala optimiziranu koncepciju programa Zagreb na Savi. Osim Program Sava d.o.o., u programu su sudjelovali Općina Oborovo, Hrvatska vojska te Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.

Održana konferencija o upravljanju akumulacijama

Ivana_Biograd

Biograd na Moru, 4.svibnja 2017. –  Međunarodni znanstveno stručni skup „Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj“od 4. do 6. svibnja u Biogradu na Moru okupio je brojne hrvatske i međunarodne stručnjake koji se bave problematikom akumulacija. Suorganizatori ovog višednevnog događaja su Hrvatsko društvo za zaštitu voda, Hrvatsko hidrološko društvo, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje te Park prirode Vransko jezero.  mr.sc. Ivana Ivanković iz društva Program Sava d.o.o., koja je i članica glavnog odbora Hrvatskog hidrološkog društva, na skupu je prezentirala rad „Višenamjenske akumulacije s energetskim korištenjem voda u Republici Hrvatskoj“.

Osim pregleda akumulacija u Hrvatskoj kroz rad je prezentiran prijedlog optimizacije tehničkog rješenja programa Zagreb na Savi koje predviđa manje vodno energetske stepenice umjesto velikih akumulacija. Navedenom su se optimizacijom zadržale gotovo sve namjene sustava uz znatno bolje financijske i okolišne pokazatelje. Optimizirano tehničko rješenje bit će ponuđeno kao preferirano u Strateškoj studiji utjecaja na okoliš te studiji izvodivosti koje za Program izrađuje međunarodni konzorcij MottMacdonald-WYG-Atkins.