Vodnogospodarski

Podizanje razine zaštite od poplava, stabilizacija razine podzemnih voda i razvoj poljoprivrede

Poplava

Sustav obrane od poplave srednjeg Posavlja datira iz 1973. godine te nikada nije dovršen u obliku u kojem je projektiran. Tada jedan od najsuvremenijih sustava, izveden je u modificiranoj, jeftinijoj varijanti. Izvedena varijanta osigurava zadovoljavajuću zaštitu područja grada Zagreba, ali područja uzvodno i nizvodno od Zagreba nisu na istoj razini zaštite, što svake godine izaziva probleme stanovništvu na tim područjima.

Procijenjeno je da nova koncepcija programa Zagreb na Savi podiže razinu obrane od poplave na području od granice s Republikom Slovenijom do Siska statistički gotovo 10 puta.

Područja uzvodno i nizvodno od Zagreba realizacijom koncepcije postaju zaštićena od razine vodnih valova koji se pojavljuju jedanput u 1000 godina, čime se primjereno rješava problem poplavljivanja tih područja.

Obrana od poplava grada Zagreba premješta se s 50 km nasipa koji prolaze kroz grad na 15 km lijevog nasipa odteretnog kanala Sava-Sava.

Vodonosnik

Izvedba nove koncepcije povoljno utječe na razinu podzemnih voda te prihranjivanje vodocrpilišta. Trend smanjivanja razina podzemnih voda izvedbom ove koncepcije zaustavio bi se, a dio zagađenja na području intervencije sanirao.

Cijeli sustav projektiran je na način da osigura mogućnost navodnjavanja površina te u neposrednoj blizini stvara potencijal razvoja moderne poljoprivrede

Program Zagreb na Savi od početka razvoja postavljen je s namjerom stvaranja dodatne vrijednosti u okolišu, a njegova implementacija podrazumijeva europske i svjetske standarde održivosti kao i uspostavu visokih standarda u zaštiti i praćenju stanja okoliša.

Close Comments